Popis předmětu - A0B04JAP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04JAP Japonština
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Saláková D. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Lisá D., Saláková D., Ulman V. Semestr:*

Anotace:

Kurz je určen pro studenty, kteří mají zájem seznámit se s netradičním jazykem, především však pro studenty, kteří se chystají vyjet do Japonska v rámci výměnných studijních pobytů. Studenti se během 1. semestru naučí obě japonské abecedy, hiraganu a katakanu, a asi 20 znaků kandži. Získají schopnost základní komunikace v jazyce.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s netradičním jazykem a kulturou.

Obsah:

Studenti se během 1. semestru naučí obě japonské abecedy, hiraganu a katakanu, a asi 20 znaků kandži. Získají schopnost základní komunikace v jazyce.

Osnovy přednášek:

1 Hiragana - Úvod do studia japonštiny 2 Hiragana - Náslechy, trénink výslovnosti 3 Hiragana - Základní gramatické částice, jednoduché věty, představení se 4 Katakana - Náslech, slovní zásoba první lekce učebnice Minna no Nihongo 5 Katakana - Modelové věty, lekce 1, rozdíl mezi sponou desu a existenčními slovesy iru a aru 6 Systém japonských ukazovacích zájmen (kono/sono/ano, kore/sore/are), základní číslovky 7 Cvičení lekce 1, náslechy, opakování 8 Lekce 2 - Minna no nihongo, procičování pokročilejších zdvořilostních frází 9 Lekce 3 - Minna no nihongo, rozšiřování slovní zásoby, náslechy 10 Vyjádřování času, lekce 4 - Minna no nihongo 11 Minulý a neminulý čas japonských sloves, procvičování stavby jednoduchých vět v minulém čase 12 Lekce 5 - Minna no nihongo 13 Lekce 6 - Minna no nihongo, 14 Záverečné opakování

Osnovy cvičení:

1 Hiragana - Úvod do studia japonštiny 2 Hiragana - Náslechy, trénink výslovnosti 3 Hiragana - Základní gramatické částice, jednoduché věty, představení se 4 Katakana - Náslech, slovní zásoba první lekce učebnice Minna no Nihongo 5 Katakana - Modelové věty, lekce 1, rozdíl mezi sponou desu a existenčními slovesy iru a aru 6 Systém japonských ukazovacích zájmen (kono/sono/ano, kore/sore/are), základní číslovky 7 Cvičení lekce 1, náslechy, opakování 8 Lekce 2 - Minna no nihongo, procičování pokročilejších zdvořilostních frází 9 Lekce 3 - Minna no nihongo, rozšiřování slovní zásoby, náslechy 10 Vyjádřování času, lekce 4 - Minna no nihongo 11 Minulý a neminulý čas japonských sloves, procvičování stavby jednoduchých vět v minulém čase 12 Lekce 5 - Minna no nihongo 13 Lekce 6 - Minna no nihongo, 14 Záverečné opakování

Literatura:

učebnice - スリーエーネットワーク: Minna no Nihongo, Book 1 materiály K 13104

Požadavky:

Nepředpokládají se žádné vstupní znalosti jazyka

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04JAP

Klíčová slova:

úvod, japonština, hiraganu, katakanu

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR1 Robotika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPKME1 Komunikační technika V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
MPOI1 Umělá inteligence V
MPOI5NEW Softwarové inženýrství V
MPOI4NEW Počítačová grafika a interakce V
MPOI5 Softwarové inženýrství V
MPOI4 Počítačová grafika a interakce V
MPOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MPOI2 Počítačové inženýrství V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V
MPKYR1 Robotika V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BEKYR1 Robotika V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEOES Otevřené elektronické systémy V
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V
BEKME_BO Před zařazením do oboru V
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V
BEKME4 Síťové a informační technologie V
BEKME3 Aplikovaná elektronika V
BEKME2 Multimediální technika V
BEKME1 Komunikační technika V
BEEEM2 Elektrotechnika a management V
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BEKYR3 Systémy a řízení V
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 28.7.2021 07:50:48, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.