Popis předmětu - AD7B36TS1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD7B36TS1 Základy testování software
Role:V Rozsah výuky:14KP+6KC
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Obsahem předmětu je základní úvod do problematiky testování softwarových systémů z pohledu testera a vedoucího testovacího týmu. První část předmětu se po úvodu do problematiky a základní terminologie zabývá metodami pro návrh a vykonávání testovacích scénářů pro manuální testování a návrhem testů na úrovni kódu. Navazující druhá část předmětu se věnuje automatizaci testů a řízení testovacího procesu, včetně přípravy testovací strategie, odhadování pracnosti testů a řízení testovacích aktivit v rámci organizace. Předmět kombinuje teoretické znalosti a metody pro testování s komentáři k jejich praktické aplikaci na projektu vývoje software.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD7B36TS1

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B36TS1

Obsah:

Obsahem předmětu je základní úvod do problematiky testování softwarových systémů z pohledu testera a vedoucího testovacího týmu. První část předmětu se po úvodu do problematiky a základní terminologie zabývá metodami pro návrh a vykonávání testovacích scénářů pro manuální testování a návrhem testů na úrovni kódu. Navazující druhá část předmětu se věnuje automatizaci testů a řízení testovacího procesu, včetně přípravy testovací strategie, odhadování pracnosti testů a řízení testovacích aktivit v rámci organizace. Předmět kombinuje teoretické znalosti a metody pro testování s komentáři k jejich praktické aplikaci na projektu vývoje software.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, typy testů, V-model, W-model, black-box a white-box testing, testovací scénář, proces opravy chyb
2. Techniky pro návrh manuálních testů: kombinace vstupů
3. Techniky pro návrh manuálních testů: průchody programem
4. Techniky pro návrh manuálních testů: testování datových cyklů
5. Unit testování, zajištění kvality kódu
6. Statické testování - revize požadavků a návrhové dokumentace
7. Testovací prostředí a testovací data, nástroje a infrastruktura pro testování
8. Automatizované testování - funkční testy
9. Automatizované testování - zátěžové testování
10. Řízení testů, plán testování, řízení rizik v testování
11. Testovací strategie, prioritizace, určení intenzity testů, reakce na změny v projektu
12. Metody pro odhadování pracnosti testů, ekonomika a efektivita testování
13. Modely pro řízení testů v organizaci, TPI, CMMi, TMMi
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Úvod, organizace cvičení, infrastruktura
2. Testovací scénář, report chyby
3. Techniky návrhu testů: kombinace vstupů 1 - mezní podmínky, třídy ekvivalence, MCC, MC/DC
4. Techniky návrhu testů: kombinace vstupů 2 - pairwise testing
5. Techniky návrhu testů: průchody programem 1 - testy workflow a procesů
6. Techniky návrhu testů: průchody programem 2 - testování CRUD, datové cykly
7. Unit testování 1 - úvod, struktura unit testu
8. Unit testování 2 - test suite, pokrytí kódu
9. Unit testování 3 - metody návrhu efektivních unit testů
10. Automatizace testování 1 - automatizace funkčních testů
11. Automatizace testování 2 - zátěžový test
12. Test na konci semestru
13. Udělování zápočtů
14. Rezerva

Literatura:

International Testing Qualifiactions Board (ISTQB): Certifikovaný tester - učební osnovy pro základní stupeň, 2007 Učební materiál volně dostupný na webu: V češtině a slovenštině: http://www.castb.org/tiki-index.php V angličtině: http://www.istqb.org/downloads/syllabi/foundation-level-syllabus.html

Požadavky:

Webová stránka:

http://www.castb.org/tiki-index.php

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V
BKOI_BO Před zařazením do oboru V
BKOI3 Softwarové systémy V
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V
BKEEM2 Elektrotechnika a management V
BKKYR1 Robotika V
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V
BKKYR3 Systémy a řízení V
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BKKME1 Komunikační technika V
BKKME_BO Před zařazením do oboru V
BKKME4 Síťové a informační technologie V
BKKME3 Aplikovaná elektronika V
BKKME2 Multimediální technika V
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTMWM Web a multimedia V
BKSTMSI Softwarové inženýrství V
BKSTMMI Manažerská informatika V
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.