Popis předmětu - A0M33OSW

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M33OSW Ontologie a sémantický web
Role:V Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět Ontologie a sémantický web poskytne přehled o současných technologiích sémantického webu. Absolventi budou umět navrhovat složité ontologie, tezaury, formalizovat je ve vhodném ontologickém jazyku, dotazovat se do nich a vytvořit aplikaci s nimi pracující. V druhé části přednášek a cvičení studenti získají přehled o efektivní správě ontologických dat a dalších vybraných tématech.

Cíle studia:

Naučit studenty techniky pro tvorbu ontologií a publikaci dat ve formě sémantického webu.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, historický vývoj sémantického webu, motivace, XML, semantic web stack
2. Jazyky pro sémantický web - syntax a sémantika RDF, RDFS
3. Jazyky pro sémantický web - syntax a sémantika OWL (2), SWRL
4. Jazyky pro sémantický web - syntax a sémantika SPARQL
5. Ontologické inženýrství, návrh a modelování ontologií
6. Ontologické návrhové vzory
7. Ontology alignment and ontology matching
8. Tezaury, slovníky, SKOS
9. Linked Data - aktuální stav, rozsah, principy, nástroje (LD consumers - crawlers, LD
producers)
10. Perzistence sémantických dat - triple/quad stores (SDB, Sesame, Virtuoso), graph stores,
aplikační přístup k ontologickým datům
11. Sémantické anotace webového obsahu - mikroformáty, RDF-A 12. Integrace dat na sémantickém webu, pravidlové systémy, vybrané aplikace sémantického webu
13. Sémantické GIS, GeoSPARQL
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Úvod, organizace predmetu, zadání SP, Protégé 3.4
2. Příklady RDF, RDFS, inference
3. Protégé 4, NeON, příklady OWL, SWRL, inference
4. Analýza a návrh SPARQL dotazů
5. Návrh ontologií - příklad v známé doméně a porovnání s relačními databázemi
6. Návrh ontologií - aplikace návrhových vzorů
7. Příklady Ontology Matching, práce na SP, konzultace
8. Návrh SKOS tezauru
9. Praktická práce s LD nástroji
10. Praktická práce se Sesame/Virtuoso
11. Tvorba sémanticky anotované webové stránky, konzultace
12. Integrace dat na sémantickém webu, práce na SP, konzultace
13. Ukázka práce s GeoSPARQL, atp., práce na SP, konzultace
14. Odevzdání SP

Literatura:

[1] Staab, S., Studer, R.: Handbook on ontologies. Springer, 2004
[2] Tom Heath and Christian Bizer (2011) Linked Data:Evolving the Web into a Global Data Space. Synthesis Lectures on the Semantic Web: Theory and Technology,1-136. Morgan & Claypool.
[3] Gómez-Pérez, A. Fernández-López, M. Corcho, O. Ontological Engineering. Springer Verlag 2003.
[4] Hitzler, P. Krötzsch, M. Rudolph S. Foundations of Semantic Web Technologies. Chapman & Hall/CRC, 2009, 455 pages, hardcover, ISBN: 9781420090505.

Požadavky:

Předmět je doporučován ve třetím semestru magisterského studia. Předmět nemá žádné prerekvizity. Při přednáškách a cvičeních se předpokládá znalost základů relačních databází (pokryto přednáškami 2,3,4,5 kurzu A4B33DS dostupné online na http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4b33ds), formálního aparátu deskripční logiky (např. kurz A4M33RZN, případně kapitolou 2 publikace Description Logics Handbook, 2003, dostupné online na http://www.inf.unibz.it/~franconi/dl/course/dlhb/dlhb-02.pdf) a webových technologií (např. kurz A7B39WA1, případně znalost HTTP a HTML v rozsahu přehledových textů http://refcardz.dzone.com/refcardz/http-hypertext-transfer-0http://refcardz.dzone.com/refcardz/core-html). Předmět bude přednášen a cvičen v anglickém jazyce.

Webová stránka:

https://kbss.felk.cvut.cz/web/portal/osw

Klíčová slova:

ontologie, sémantický web

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPOI1 Umělá inteligence V
MPOI5NEW Softwarové inženýrství V
MPOI4NEW Počítačová grafika a interakce V
MPOI5 Softwarové inženýrství V
MPOI4 Počítačová grafika a interakce V
MPOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MPOI2 Počítačové inženýrství V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V


Stránka vytvořena 8.8.2022 14:50:07, semestry: L/2022-3, L/2021-2, Z/2024-5, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)