Popis předmětu - XP36VPD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP36VPD Vybrané partie dolování dat
Role:S Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13136 Jazyk výuky:
Garanti:Kléma J. Zakončení:ZK
Přednášející:Kléma J. Kreditů:4
Cvičící:Kléma J. Semestr:

Anotace:

Dolování dat má za cíl objevovat netriviální, skryté a prakticky užitečné informace v rozsáhlých datech. Předmět je zaměřen na dva klíčové aspekty dolování dat: objem dat a jejich různorodost. Při velkých objemech dat hrají roli jak technické otázky (distribuované výpočty, hašování, apod.), tak i otázky algoritmické složitosti. Motivační úlohy budou z oblasti webu a sociálních sítí. Dále se budeme zabývat přístupy, které jsou schopné pracovat s různorodou apriorní znalostí a slučovat ji s informací obsaženou v naměřených datech. Motivací budou zejména bioinfomatická data. Předpokládá se, že student již absolvoval magisterský kurz strojového učení a dolování dat (A4M33SAD).

Obsah:

Dolování dat má za cíl objevovat netriviální, skryté a prakticky užitečné informace v rozsáhlých datech. Předmět je zaměřen na dva klíčové aspekty dolování dat: objem dat a jejich různorodost. Při velkých objemech dat hrají roli jak technické otázky (distribuované výpočty, hašování, apod.), tak i otázky algoritmické složitosti. Motivační úlohy budou z oblasti webu a sociálních sítí. Dále se budeme zabývat přístupy, které jsou schopné pracovat s různorodou apriorní znalostí a slučovat ji s informací obsaženou v naměřených datech. Motivací budou zejména bioinfomatická data. Předpokládá se, že student již absolvoval magisterský kurz strojového učení a dolování dat (A4M33SAD).

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Anand Rajaraman, Jure Leskovec, Jeffrey D. Ullman: Mining of Massive Datasets, Cambridge University Press, 2011.

Požadavky:

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/XP36VPD

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 14.6.2021 19:51:00, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.