Popis předmětu - B6B33DBS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B33DBS Databázové systémy
Role:  Rozsah výuky:2P+2C+3D
Katedra:13136 Jazyk výuky:
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět je koncipován jako základní databázový kurz, v němž je důraz kladen zejména na schopnost samostatného návrhu datového modelu, zvládnutí jazyka SQL a schopnosti zvolit vhodný stupeň izolovanosti transakcí. Studenti se dále seznámí s nejběžněji používanými technikami indexace, architekturou databázových systémů a jejich správou. Své poznatky si ověří při vypracování samostatné úlohy, která bude kontrolována v průběhu semestru ve dvou kontrolních bodech.

Cíle studia:

Studenti se získají potřebné teoretické znalosti, aby byli schopni navrhnout datový model pro relační databázi, formulovat dotazy nad relační databází v jazyce SQL, zvolit odpovídající stupeń izolovanosti transakcí a navrhnout a implementovat jednoduchou databázovou aplikaci v jazyce Java.

Osnovy přednášek:

1. Základy modelování dat, E-R diagramy, relační model
2. Proces tvorby datového modelu
3. Dotazování v relačních databázích, základy jazyka SQL
4. Pokročilé dotazy, agregační funkce, vnořené dotazy ppt, pdf
5. Integritní omezení, referenční integrita, normální formy.
6. Transakce, jejich serializovatelnost, zamykání, stupně izolovanosti, uváznutí transkací
7. Indexy, efektivní implementace stromových struktur v databázích
8. Cursor, view, uložené procedury, triggery
9. Objektově-relační mapování, JPA 2.0
10. Pokročilé techniky JPA 2.0
11. GIS, prostorové indexační techniky
12. Datové sklady pdf
13. Zotavení z chyb, replikace dat, vysoká dostupnost, load balancing,
14. Moderní trendy databázových systémů

Osnovy cvičení:

1. Motivace, seznámení s programovým vybavením, nabídka témat indiv. prací
2. Datové modelování, konceptuální a logický model
3. Návrh datového modelu, schválení tématu indiv. práce
4. SQL I.
5. SQL II.
6. SQL, CRUD, Kontrolní bod 1 (datový model)
7. Transakce, indexy
8. Pokročilé databázové techniky (pohledy, uložené procedury, triggery)
9. Přípojení k DB serveru: JDBC, JPA 2 - entity a manipulace s jimi, relace mezi entitami, JPQL
10.-11.  Implementace semestrální práce
12. GIS ukázka, Datový sklad ukázka
13. Implementace semestrální práce
14. Odevzdání aplikace, zápočet

Literatura:

Pokorný J., Valenta M.: Databázové systémy, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2013, ISBN 978-80-01-05212-9

Požadavky:

Pro pochopení přednášené látky jsou nezbytné středoškolské znalosti matematiky, zejména pojmy funkce, zobrazení a kartézský součin. Pro úspěšné zvládnutí látky přednášené ve druhé polovině semestru je potřeba znalost základů programovacího jazyka Java.

Klíčová slova:

Konceptuální datový model, E-R diagram, logický model, referenční integrita, normální formy, dotazovací jazyk SQL, transakce, objektově-relační mapování, vysoká dostupnost

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 20.1.2021 07:50:19, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.