Popis předmětu - B6B36PJC

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B36PJC Programování v C/C++
Role:P Rozsah výuky:2P+2C+2D
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:Richta K. Zakončení:KZ
Přednášející:Richta K. Kreditů:4
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:Z

Anotace:

Předmět je základním kurzem programování v C a C++. Předpokládá se, že studenti zvládli základy algoritmizace a zvládají principy objektového návrhu. Postupně jsou probrány datové typy jazyků C a C++, ukazatelé, funkce a atruktura programu, třídy a objekty. Po splnění předmětu by měl být sudent schopen programovat komplexní aplikace v C/C++.

Cíle studia:

Cílem předmětu je aby studenti po splnění předmětu byli schopni programovat komplexní aplikace v C/C++.

Osnovy přednášek:

1. Základní rysy jazyka C/C++.
2. Datové typy, deklarace, operátory a výrazy.
3. Příkazy, standardní vstup a výstup.
4. Funkce, makra, preprocesor.
5. Pole, ukazatele, reference.
6. Ukazatele, dynamická alokace paměti, vícerozměrná pole.
7. Řetězce v C a v C++. Struktury v C.
8. Třídy a objekty.
9. Dědičnost, dynamicky vázané metody.
10. Abstraktní třídy, RTTI.
11. Moduly, projekty, Makefile, dynamicky linkované knihovny.
12. Vlákna, paralelní běh, synchronizace.
13. Sokety, komunikace po síti, procesy.
14. Procesy, stavy procesu, zombie.

Osnovy cvičení:

1. Překlad zdrojových kódů a Makefile
2. Číselné soustavy a binární reprezentace proměnných
3. Strukturované datové typy
4. Práce se vstupem a výstupem
5. Funkce a parametry
6. Ukazatele a pole
7. Dynamická alokace paměti, memory leaky
8. Ukazatele na funkce
9. Přetěžování operátorů
10. Dědičnost a polymorfismus
11. Polymorfismus, návrhové vzory
12. Úvod do šablon
13. Vlákna, synchronizace
14. Procesy

Literatura:

[1] Virius M.: Programování v jazyku C++. Vydavatelství ČVUT, Praha 2000.
[2] Stroustrup B.: Programovací jazyk C++. Nakladetelství BEN, 2000 (překlad).
[3] Herout, P.: Učebnice jazyka C. KOPP.

Požadavky:

Předpokládají se znalosti objektových principů a základních algoritmů.

Poznámka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b6b36pjc/start

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/B6B36PJC

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru P 3


Stránka vytvořena 1.12.2021 15:51:15, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)