Popis předmětu - B6B32KAB

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B32KAB Kryptografie a bezpečnost
Role:P Rozsah výuky:2P + 2L + 2D
Katedra:13132 Jazyk výuky:
Garanti:Vaněk T. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Vaněk T. Kreditů:5
Cvičící:Hampl P., Hrad J., Pravda I., Vaněk T. Semestr:Z

Anotace:

Předmět představuje základní zdroj informací pro získání přehledu v oblasti informační a komunikační bezpečnosti. Studenti se seznámí s používanými symetrickými a asymetrickými šifrovacími algoritmy a hashovacími funkcemi. V druhé části semestru je pozornost zaměřena na kryptografické protokoly. Studenti poznají princip a využití nejrozšířenějších kryptografických protokolů, se kterými mohou přijít do styku v běžném životě, pochopí způsoby zabezpečení mobilních sítí, datových sítí. Počítačová cvičení demonstrují možnosti kryptoanalýzy různých druhů šifer. V cyklu laboratorních úloh budou mít studenti možnost si prakticky vyzkoušet vlastnosti, výhody a nevýhody různých technologií pro zabezpečení datové a hlasové komunikace.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do kryptologie, historický přehled
2. Blokové šifry
3. Režimy činnosti blokových šifer
4. Proudové šifry
5. Kryptosystémy veřejného klíče
6. Hashovací funkce
7. Autentizační protokoly
8. Virtuální privátní sítě - IPsec
9. Kryptografické protokoly - SSL/TLS, DTLS, SSH
10. Certifikát X.509, certifikační autorita, infrastruktura veřejných klíčů
11 Zabezpečení emailové komunikace - S/MIME, PGP 12 Zabezpečení mobilních sítí 13 Elektronický podpis, elektronická identita, eIDAS 14 Pokročilé útoky - APT (Advanced Persistent Threats)

Osnovy cvičení:

1. Úvodní cvičení, podmínky udělení zápočtu, BOZP
2. Kryptoanalýza monoalfabetických substitučních šifer
3. Kryptoanalýza polyalfabetických substitučních šifer
4. Kryptoanalýza transpozičních šifer
5. Kryptoanalýza asymetrických šifer
6. Test
7. Úvod do laboratorních úloh
8. Cyklus laboratorních úloh
9. Cyklus laboratorních úloh
10. Cyklus laboratorních úloh
11 .Cyklus laboratorních úloh
12. Cyklus laboratorních úloh
13. Zápočtový test
14. Zápočet

Literatura:

Povinná literatura:
1) Stamp M., Information Security - Principles and Practice, Wiley, 2006, ISBN: 0-471-73848-4
2) Mao W., Modern Cryptography - Theory & Practice, Prentice-Hall, 2004, ISBN: 0-13-066943-1
Doporučená literatura:
1) Menezes A, Vanstone S, van Oorschot P., Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 1996, volně ke stažení na http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/
2) Burda K., Aplikovaná kryptografie, VUTIUM, 2013, ISBN: 978-80-214-4612-0

Požadavky:

1. Modulární aritmetika, algebraická teorie čísel, základy statistiky a pravděpodobnosti.
2. Síťový model ISO/OSI, principy funkce počítačových sítí.
3. Programování ve vybraném vysokoúrovňovém jazyce (Java, C#, C/C++)

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B32KAB

Klíčová slova:

bezpečnost, šifrovací algoritmus, klíč, hešovací funkce, kryptografický protokol, authentication, integrita, utajení, autentizace, malware, APT, PKI

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru P 5


Stránka vytvořena 20.1.2021 07:50:19, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.