Popis předmětu - B6B36PRO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B36PRO Semestrální projekt
Role:P Rozsah výuky:2s
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti: Zakončení:KZ
Přednášející: Kreditů:6
Cvičící: Semestr:L,Z

Anotace:

Samostatná nebo týmová práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry.

Obsah:

Téma a zadání semestrálního projektu by mělo být odvozeno od tématu závěrečné práce (viz. sekce bakalářská práce). Má-li projekt externího zadavatele (např. firmu), je nutné vždy téma garantovat odborným vedoucím na FEL ČVUT, který za průběh projektu zodpovídá a komunikuje se všemi zúčastněnými stranami. Závěrečná zpráva má charakter malé bakalářské práce (literatura, citace, poděkování aj). Předpokládaný rozsah minimálně 10 normostran (1800 znaků/str.). Zadání a rozsah projektu určuje vedoucí práce. Zadání by mělo obsahovat: - Popis výstupů projektu v dostatečně podrobném detailu. - Termíny kontrolních bodů a očekávané výstupy (doporučeně jednou za čtrnáct dní). - Očekávaný obsah a formu závěrečné zprávy.

Osnovy přednášek:

Začátek semestru - student osloví vedoucího a připraví zadání projektu (doporučujeme studentům vedoucího a téma vybrat a dohodnout ještě před začátkem semestru).
3. týden - schváleno zadání, zahájení práce na projektu.
V termínech dle zadání - kontrolní bod práce na projektu (kontroluje vedoucí práce a je součástí posudku).
14. týden - odevzdání projektu včetně závěrečné zprávy.
3. týden zkouškového období - prezentace projektu formou obhajoby.

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/b192/courses/b6b36pro/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru P


Stránka vytvořena 14.6.2021 19:51:00, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.