Popis předmětu - BE5B01LAL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE5B01LAL Linear Algebra
Role:P Rozsah výuky:4P+2S
Katedra:13101 Jazyk výuky:EN
Garanti:Vivi P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Vivi P. Kreditů:8
Cvičící:Vivi P. Semestr:Z

Anotace:

The course covers standard basics of matrix calculus (determinants, inverse matrix) and linear algebra (basis, dimension, inner product spaces, linear transformations) including eigenvalues and eigenvectors. Matrix similarity, orthogonal bases, and bilinear and quadratic forms are also covered.

Osnovy přednášek:

1. Polynomials. Introduction to systems of linear equations and Gauss elimination method.
2. Linear spaces, linear dependence and independence.
3. Basis, dimension, coordinates of vectors.
4. Matrices: operations, rank, transpose.
5. Determinant and inverse of a matrix.
6. Structure of solutions of systems of linear equations. Frobenius Theorem.
7. Linear mappings. Matrix of a linear mapping.
8. Free vectors. Dot product and cross product.
9. Lines and planes in 3-dimensional real space.
10. Eigenvalues and eigenvectors of matrices and linear mappings.
11. Similarity of matrices, matrices similar to diagonal matrices.
12. Euclidean space, orthogonalization, orthonormal basis. Fourier basis.
13. Introduction to bilinear and quadratic forms.

Osnovy cvičení:

1. Polynomials. Introduction to systems of linear equations and Gauss elimination method.
2. Linear spaces, linear dependence and independence.
3. Basis, dimension, coordinates of vectors.
4. Matrices: operations, rank, transpose.
5. Determinant and inverse of a matrix.
6. Structure of solutions of systems of linear equations. Frobenius Theorem.
7. Linear mappings. Matrix of a linear mapping.
8. Free vectors. Dot product and cross product.
9. Lines and planes in 3-dimensional real space.
10. Eigenvalues and eigenvectors of matrices and linear mappings.
11. Similarity of matrices, matrices similar to diagonal matrices.
12. Euclidean space, orthogonalization, orthonormal basis. Fourier basis.
13. Introduction to bilinear and quadratic forms.

Literatura:

1. P. Pták: Introduction to Linear Algebra. ČVUT, Praha, 2005.
2. P. Pták: Introduction to Linear Algebra. ČVUT, Praha, 1997.
http://math.feld.cvut.cz/vivi/

Požadavky:

http://math.feld.cvut.cz/vivi/LAL2015.pdf

Webová stránka:

http://math.feld.cvut.cz/vivi/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEECS Před zařazením do oboru P 1
BPEECS_2018 Před zařazením do oboru P 1


Stránka vytvořena 27.7.2021 19:50:39, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.