Popis předmětu - BE5B32PKS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE5B32PKS Computer and Communication Networks
Role:P, PV Rozsah výuky:2P + 2C
Katedra:13132 Jazyk výuky:EN
Garanti:Boháč L. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bezpalec P., Boháč L., Vaněk T. Kreditů:6
Cvičící:Bezpalec P., Boháč L., Kocur Z., Vaněk T. Semestr:Z

Anotace:

The aim of the course is to familiarize students with current trends in the switched local networks and the key functions of routing protocols in IP networks. The second part of the course introduces students to concepts of ensuring the information security in the communication networks. An integral part of the course is also an explanation of the principles for ensuring the adequate quality of services in data networks and features of some file sharing application protocols. The course is aimed rather primarily practically then theoretically

Cíle studia:

The students will master a design of the small scale data networks including a basic security measures.

Osnovy přednášek:

1. Network function modeling using reference 7 layer OSI model (RM/OSI).
2. Physical layer and fundamentals of transmission media.
3. Local Area Networks and Ethenet technology. Media Access Control algorithms.
4. Switched Ethernet networks. Self-learning. MAC adress table.
5. Virtual LAN Ethernets (VLANS).
6. Basic redundancy in switched Ethernet networks. Spanning-tree protocol.
7. Network layer protocols and their purpose. IPv4 and IPv6 packet header format. IPv4 addressing, VLSM and CIDR.
8. Dynamic IP address assignment using DHCP services.
9. Basic principles of IP routing. Routing table. Static routing and default routes.
10. Traffic control and filtering using Access Control Lists (ACL’s).
11. Dynamic routing algorithms. RIP.
12. OSPF routing algorithm.
13. Network Address Translation mechanism (NAT). Basics of source and destination NAT.
14. Transport layers. TCP and UDP protocol. Basics of BSD Socket API.

Osnovy cvičení:

1. Using Traceroute to Discover the Network
2. Configuring IPv4 and IPv6 Interfaces
3. Investigating Directly Connected Routes
4. Configuring IPv4 Static and Default Routes
5. Configuring Floating Static Routes
6. Configuring RIPv2
7. Investigating a VLAN Implementation
8. Configuring VLANs, Configuring Trunks
9. Configuring Router-on-a-Stick Inter-VLAN Routing
10. ACL Demonstration
11. Numbered Standard IPv4 ACLs
12. Investigating NAT Operation
13. Configuring DHCPv4 Using Cisco IOS
14. Configure and Verify NTP

Literatura:

- Tanenbaum, A.S.: Computer Networks, Prentice Hall PTR; 4 edition(August 19, 2002), ISBN: 978-0130661029 - Kurose, J.F., Ross, K.W.: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet (3rd Edition), ISBN: 978-0321227355 - DOYLE, Jeff, DEHAVEN, Jennifer. Routing TCP/IP. [s.l.] : [s.n.], 2001. 945 s. - SEIFERT, Rich. The Switch Book : The Complete Guide to LAN Switching technology. [s.l.] : [s.n.], 2000. 698 s. ISBN 0-471-34586-5. - SPURGEON, Charles E. Ethernet : The Definitive guide. [s.l.] : [s.n.], 2000. 498 s. ISBN 1-56592-660-9.

Požadavky:

Students have to successfully elaborate practical exercises and individual netowking project. The subject will be evaluated as 30 % laboratory exercises, 30 % individual project and 40 % theory examination.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE5B32PKS

Klíčová slova:

data networks, routing, switching, security, wireless netoworks, WIFI, WAN, LAN

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEECS Před zařazením do oboru PV 5
BPOI1_2016 Informatika a počítačové vědy P
BPOI_BO_2016 Před zařazením do oboru P
BPOI4_2016 Počítačové hry a grafika P
BPOI3_2016 Software P
BPOI2_2016 Internet věcí P
BPOI_BO_2018 Před zařazením do oboru P
BPOI4_2018 Počítačové hry a grafika P
BPOI3_2018 Software P
BPOI2_2018 Internet věcí P
BPOI1_2018 Základy umělé inteligence a počítačových věd P
BPEECS_2018 Před zařazením do oboru PV 5


Stránka vytvořena 22.6.2021 19:52:54, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.