Popis předmětu - B1M13EMP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1M13EMP Ekologie materiálů a procesů
Role:P Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Elektrotechnické technologie z pohledu ekologie. Ekologické hodnocení jednotlivých druhů povrchových ochran. Ekologické aspekty ochranných systémů používaných v elektrotechnice. Prognózování ekologických dopadů elektrotechnické výroby. Ekodesignový návrh elektrotechnického výrobku. Zásady pro návrh el. výrobku do ztížených provozních prostředí. Likvidace elektrotechnického odpadu.

Cíle studia:

Získat základní znalosti o ekologicky nezávadných technologiích a úpravě el. zařízení do ztížených prostředích.

Osnovy přednášek:

1. Ekologie a výrobní procesy.
2. Ekodesign.
3. LCA (Life Cycle Assessment).
4. Zásady ekologického managamentu technologických procesů.
5. Čistší produkce a formy její aplikace.
6. Recyklace produktů a el. výrobků.
7. Ochrana el. zařízení ve ztížených prostředích.
8. Konstrukční řešení.
8. Předběžné povrchové úpravy.
10. Povrchové úpravy kovovými povlaky.
11. Ochrana anorganickými nekovovými povlaky.
12. Ochrana organickými povlaky.
13. Kontrola jakosti povrchových ochran.
14. Úprava prostředí, dočasná ochrana.

Osnovy cvičení:

1. Seznámení se s programem cvičení.
2. Technologicko materiálový rozbor el. výrobku.
3. Technologicko materiálový rozbor el. výrobku.
4. Technologicko materiálový rozbor el. výrobku.
5. Ideový rozklad zadaného výrobku.
6. Ideový rozklad zadaného výrobku.
7. Seznámení se s programem GaBi.
8. Seznámení se s programem GaBi.
9. Práce na projektu.
10. Práce na projektu.
11. Prezentace semestrální práce.
12. Prezentace semestrální práce.
13. Prezentace semestrální práce.
14. Zápočet.

Literatura:

Guinée J., B. a kol.:Handbook on Life Cycle Assessment. Kluwer Academic Publishers Dordrecht, the Netherlands, 2002 Kudláček I.: Úprava elektrotechnických zařízení do ztížených provozních prostředí, Vydavatelství ČVUT, ISBN 80-01-03304-X 2005 Kreislová K.: Dočasná protikorozní ochrana, SVUOM s.r.o. 2008, ISBN 978-80903933-2-5 Kočí V.: Posuzování životního cyklu, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., 2009, ISBN: 978-80-86832-42-5 Kompendium ochrany kvality ovzduší, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., 2009, ISBN: 978-80-86832-38-8

Požadavky:

Student je povinen zúčastňovat se cvičení a vypracovat projekt se zaměřením na úpravu el. zařízení do ztíženého provozního prostředí.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/B1M13EMP

Klíčová slova:

ekodesign, LCA, ochranný povlak, dočasná ochrana, čistá produkce

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM1_2016 Technologické systémy P 2
MPEEM3_2016 Elektroenergetika P 2
MPEEM2_2016 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 2


Stránka vytvořena 27.7.2021 15:51:12, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.