Popis předmětu - B3MPVT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3MPVT Práce v týmu
Role:P Rozsah výuky:0P+4S
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Drábek T. Zakončení:KZ
Přednášející:Drábek T., Drbohlav O., Hlinovský M., Mužák P. Kreditů:6
Cvičící:Drábek T., Drbohlav O., Hlinovský M., Mužák P. Semestr:L

Anotace:

Týmová práce je základem většiny činností, které lidé ve firmách i v osobním životě vykonávají. V tomto předmětu si můžete vyzkoušet, jak v týmu řešit technické zadání, jak spolupracovat, jak spolu komunikovat a jak řešit problémy například se zpožděním projektu, jak zahrnout do plánu vnější vlivy apod.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s řídící částí projektu a chceme, aby si vyzkoušeli na reálném projektu symbiózu odborné a řídící roviny projektu. Studenti by si měli uvědomit, že řídící část, tedy například komunikace se členy týmu, vytváření plánů a dokumentace, či prezentace výsledků v rozumné formě není zbytečná byrokracie ale nedílná součást řešení.

Osnovy přednášek:

Studenti se rozdělí na týmy, které řeší vypsané projekty zaměstnanci tří kateder. Práce na projektech je kontrolována v polovině semestru prezentací, kde studenti informují o průběžné práci na tématu. Zadavatel tématu tým hodnotí v průběhu řešení projektu, a to zejména za kvalitu zpracování zadání, komunikaci a dokumentaci. Komise hodnotí kvalitu závěrečné prezentace.

Osnovy cvičení:

Literatura:

Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 2013, ISBN 1935589679, 9781935589679

Požadavky:

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=5645

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR3_2016 Systémy a řízení P 2
MPKYR5_2016 Kybernetika a robotika P 2
MPKYR4_2016 Letecké a kosmické systémy P 2
MPKYR2_2016 Senzory a přístrojová technika P 2
MPKYR1_2016 Robotika P 2


Stránka vytvořena 19.8.2022 17:49:54, semestry: L/2021-2, Z/2024-5, Z,L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)