Popis předmětu - BE2M32MKS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE2M32MKS Mobile Networks
Role:P, V Rozsah výuky:2P + 2L
Katedra:13132 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z,L

Anotace:

The lectures introduce principles and functionalities of mobile networks with special focus on currently deployed technologies and future mobile networks. Furthermore, architecture and fundamental principles of GSM, UMTS, LTE and LTE-A will be explained. Then, selected key technologies for future mobile networks (e.g., 5G) will be explained.

Cíle studia:

The students learn principles of different generations of mobile networks and they will be able to solve problems related to network planning and operation.

Osnovy přednášek:

1. Introduction, evolution of mobile networks, standardization.
2. Architecture of GSM - data transmission in GSM (HSCSD, GPRS, EDGE).
3. Architecture of UMTS - services, applications, radio interfaces, signaling.
4. Control and management of UMTS - radio link control, radio access.
5. Data transmission in UMTS - HSPA.
6. Architecture of LTE-A - interfaces, services, applications.
7. Radio interface in LTE-A - frequency bands, medium access, frame, signaling.
8. Control and management in LTE-A - control and management layers, medium access.
9. Control and management in LTE-A - Radio resource control and allocation.
10. Heterogeneous networks - multi-tier networks, ultra dense networks - problems and solutions.
11. Self-organizing networks - coverage optimization, mobility robustness, spectrum sharing, cognitive radio.
12. Advanced techniques for future mobile networks - D2D communication, machine type communication (MTC).
13. Advanced techniques for future mobile networks - cooperative communication, duplex methods, multiple access, frequency bands.
14. Evolution of mobile networks towards 5G - satellite communications, software defined networking (SDN), Network Function Virtualization (NFV), centralization/distribution of radio access network features.

Osnovy cvičení:

1. Introduction, schedule, requirements.
2. Introduction to MATLAB.
3. Introduction to MATLAB, implementation of scenario.
4. Users' mobility modelling.
5. Signal propagation, interference.
6. Mobility management, handover decision.
7. Physical layer - modulation and coding, frame structure.
8. Channel error modelling, data transmission.
9. LAB 1 - Data transmission in mobile network.
10. LAB 2 - Energy consumption in mobile network.
11. LAB 3 - Analyzis of traffic in mobile network.
12. Presentation of seminar projects.
13. Presentation of seminar projects.
14. Credits.

Literatura:

[1] M. Sauter, "From GSM to LTE-Advanced: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband," Revised Second Edition. Wiley. 2014.
[2] G. de la Roche, "A. A. Glazunov, B. Allen, "LTE-Advanced and Next Generation Wireless Networks," Wiley, 2013.
[3] J. Rodriquez, "Fundamentals of 5G Mobile Networks," Wiley, 2015."

Požadavky:

Students must have fundamental knowledge of modulations, coding techniques and multiple access methods for wireless networks. Furthermore, they must understand to components of a communication chain, signal propagation and radio channel characteristics (attenuation, gain, interference, noise) and characteristics of spectrum and signals (mean value, energy, power, correlation, etc.). They also should have fundamental knowledge of individual layers of RM-OSI model.

Webová stránka:

/cz/education/bk/predmety/46/76/p4676106.html

Klíčová slova:

mobile networks, architecture, control layers, data communication

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEK2_2016 Rádiová a optická technika P 1
MEEK1_2016 Komunikační systémy a sítě P 1
MEEK3_2016 Elektronika V
MEEK4_2016 Audiovizuální technika a zpracování signálů V


Stránka vytvořena 15.1.2021 17:50:22, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.