Popis předmětu - B3M33ARO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3M33ARO Autonomní robotika
Role:P, PV Rozsah výuky:3P+2L
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:Hlaváč V., Zimmermann K. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Hlaváč V., Vonásek V., Zimmermann K. Kreditů:7
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:L

Anotace:

Předmět naučí principům umožňující vytvářet/užívat roboty schopné vnímat okolní svět a porozumět mu, plánovat aktivitu robotů v něm včetně možnosti svět aktivně ovlivňovat. Budou vysvětleny různé architektury robotů s kognitivními schopnostmi a jejich technické realizace. Studenti ve cvičeních budou s kognitivními roboty prakticky experimentovat. Studovaná látka má širší použitelnost při návrhu a stavbě inteligentních strojů.

Osnovy přednášek:

1. Autonomní robotika, přehled kurzu. Geometrie 3D tělesa. Kinematika
2. Robot s RGB+D senzory.
3. SLAM z RGB+D.
4. Grafy a úlohy na nich. Deterministické plánování.
5. Vidění v robotice I.
6. Vidění v robotice II.
7. Vidění v robotice III.
8. PŘídicí architektury robotů; reprezentace světa robotu.
9. Plánování cesty robotů, náhodné metody.
10. Generování trajektorie robotu.
11. Aplikace: Silově poddajný robot. Hmat v robotice.
12. Aplikace: Manipulační úlohy. Chapadla.
13. Aplikace: Chůze humanoidních robotů.
14. Teoretické a společenské aspekty autonomní robotiky.

Osnovy cvičení:

Cvičení: laboratorní cvičení s autonomními roboty (roboty z projektů, stavebnice z robotů iRobot Create). Na robotech studenti pořídí data, v samostatné práci vyřeší tři úlohy a na robotech je předvedou.

Literatura:

1. Siciliano, Bruno and Sciavicco, Lorenzo and Villani, Luigi and Oriolo, Giuseppe: Robotics, Modelling,
Planning and Control, Springer 2009
2. Fahimi, F.: Autonomous Robots: Modeling, Path Planning, and Control, Springer 2009

Požadavky:

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/aro

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPLAK_2016 Avionika PV 2
MPKYR3_2016 Systémy a řízení P 2
MPKYR5_2016 Kybernetika a robotika P 2
MPKYR4_2016 Letecké a kosmické systémy P 2
MPKYR2_2016 Senzory a přístrojová technika P 2
MPKYR1_2016 Robotika P 2


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.