Popis předmětu - B3B38LPE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3B38LPE Laboratoře průmyslové elektroniky a senzorů
Role:PV Rozsah výuky:0P+4L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Petrucha V. Zakončení:KZ
Přednášející:Drábek T., Fischer J., Janošek M., Petrucha V. Kreditů:4
Cvičící:Drábek T., Dressler M., Fischer J., Janošek M., Petrucha V. Semestr:L

Anotace:

Cílem "Laboratoří" je seznámit studenty hravou a interaktivní formou se základními bloky průmyslového senzorového systému - od vlastního senzoru přes obvody zpracování signálu, převod analogového signálu na digitální, jeho softwarové zpracování pomocí mikroprocesoru až po odeslání výsledků nadřazenému systému a jejich prezentaci uživateli v rámci konceptu "Internet of Things".

Cíle studia:

viz obsah předmětu

Obsah:

Cílem "Laboratoří" je individuálně si vyzkoušet a naučit se používat základní součástky a bloky vyskytující se v průmyslových elektronických mikroprocesorových senzorových systémech, postupně být schopen tyto bloky spojit a použít pro řešení složitějších (a zajímavějších :-) úkolů a aplikací. Studenti mají k dispozici vývojové prostředky na bázi platformy STM32 (například kity STM32 Nucleo), které obsahují programátor, debugger a sériový port pro ladění s PC. Kromě přístrojové techniky v laboratoři se předpokládá též využití platformy LEO - Little Embedded Oscilloscope. Vývoj software je možný na platformě mbed, nebo libovolné jiné - v případě zkušenějších uživatelů. Příslušenství budou tvořit senzory (např. zrychlení, světla, vzdálenosti, magnetického pole, infra-záření, teploty), jednoduché zobrazovací a akční členy (LED, displej, piezo, relé, krokové motorky) a komunikační rozhraní (WiFi-sériový port) propojované například pomocí nepájivého kontaktního pole. Zájemci si budou moci vývojový kit sami vytvořit (zapájet). Cílem je ovládnout základní periferie (z hlediska HW i SW) a postupně sestavit větší systém, který bude data sbírat a vyhodnocovat, provádět akční zásahy a výsledky prezentovat uživateli, například formou www přes rozhraní WiFi (moduly ESP8266). Takovým systémem může být třeba robot sledující čáru, robot ovládaný přes www z mobilu, jednoduchá meteo stanice, zabezpečovací systém na kolo, RGB lampička řízená přes WiFi apod, FFT analyzátor - světelná hudba apod.

Osnovy přednášek:

Těžištěm předmětu je práce v laboratoři, pravidelné přednášky nejsou plánovány, ale naopak se nevylučují mimořádné přednášky na související témata podané externími spolupracovníky z průmyslu.

Osnovy cvičení:

Cvičení jsou koncipována tak, aby byla přínosem pro úplnného začátečníka stejně jako pro pokročilého vývojáře a programátora embedded zařízení. Bude možné projít harmonogram připravený pro studenty s minimem praktických zkušeností s elektronikou nebo se větší část semestru věnovat individualně nastaveným projektům (pro zkušené "bastlíře"). Konkrétní harmonogram semestru - viz Moodle (v přípravě), v případě zájmu o podrobnější informace navštivte informační web předmětu. V závěrečné fázi semestru (min. 4 týdny) budou všichni studenti pracovat na zvoleném individuálním projektu a tento prezentovat všem ostatním.

Literatura:

https://embedded.fel.cvut.cz/kurzy/ www.st.com www.mbed.org

Požadavky:

Chuť a motivace naučit se něco nového. Bude Vám poskytnuto zázemí, materiál, náměty, rady, ale bude na Vás něco vytvořit. Prerekvizity předmětu - předpokládá se dřívější absolvování předmětů B3B36PRG "Programování v C" a B3B31EPO "Elektronické prvky a obvody" nebo ekvivalentních - to prakticky znamená základní znalost elektroniky a programování mikrokontrolérů v C/C++.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3B38LPE

Klíčová slova:

Mikroprocesory, Elektronika, Programování, STM32

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru PV 4
BPKYR_2016 Před zařazením do oboru PV 4
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru PV 4
BPSIT4_2021 Technologie internetu věcí PV 4


Stránka vytvořena 19.8.2022 17:49:54, semestry: L/2021-2, Z/2024-5, Z,L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)