Popis předmětu - BE4M33DZO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE4M33DZO Digital Image
Role:PO Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13133 Jazyk výuky:EN
Garanti:Hlaváč V. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Hlaváč V., Sattler T., Škoviera R. Kreditů:6
Cvičící:Hlaváč V., Pánek V., Pietrantoni M., Sedlář J., Škoviera R. Semestr:Z

Anotace:

The subject teaches how to represent the two-dimensional image in a computer, how to process it and interpret it. The first part of the subject deals with the image as with the signal without interpretation. Image acquisition, linear and nonlinear preprocessing methods and image compression will be explicated. In the second part, image segmentation and registration methods will be taught. Studied topics will be practiced on practical examples in order to obtain also practical skills.

Cíle studia:

Předmět naučí v počítači reprezentovat, zpracovávat a interpretovat 2D obraz.

Osnovy přednášek:

1. Digital image processing vs. computer vision. Role of interpretation. Objects in images. Digital image. Concepts.
2. Physical foundation of images. Image acquisition from geometric and radiometric point of view.
3. Brightness and geometric transformations, interpolation.
4. Fourier transform. Derivation of the sampling theorem. Frequency filtration of images. Image restauration.
5. Processing in the spatial domain. Convolution. Correlation. Noise filtration. Homomorphic filtration.
6. Edge detection. Multiscale image processing. Canny detector.
7. Principal component analysis. Wavelets transformation.
8. Color images and processing of color images.
9. Image compression. Video compression.
10. Mathematical morphology.
11. Image segmentation - thresholding, k-means, EM algorithm.
12. Image segmentation - mean shift, seek for the optimal graph cut.
13. Registration of images and of objects in images.

Osnovy cvičení:

1. MATLAB. Homework 1 assignment (image acquisition).
2. Constultations. Solving the homework.
3. Constultations. Solving the homework.
4. Constultations. Solving the homework.
5. Homework 1 handover. Homework 2 assignment (Fourier transformation).
6. Constultations. Solving the homework.
7. Constultations. Solving the homework.
8. Constultations. Solving the homework.
9. Homework 2 handover. Homework 3 assignment (image segmentation).
10. Constultations. Solving the homework.
11. Constultations. Solving the homework.
12. Consultations. Homework 3 handover.
13. Written test. Presentation of several best student homeworks.

Literatura:

1. Šonka M., Hlaváč V., Boyle R.: Image Processing, Analysis and Machine vision, 4th edition, Thomson Learning, Toronto, Canada, 2015, 912p., ISBN-10: 1133593607.
2. Svoboda, T., Kybic, J., Hlaváč, V.: Image processing, analysis and machine vision. The MATLAB companion, Thomson Learning, Toronto, Canada, 2007.

Požadavky:

Předpokládá se, že studentka (student) zná matematickou analýzu, lineární algebru, pravděpodobnost a statistiku v rozsahu vyučovaném na FEL ČVUT.

Poznámka:

https://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4m33dzo/start

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/BE4M33DZO

Klíčová slova:

digitální zpracování obrazu, pořízení obrazu, Fourierova transformace, interpretace obrazu, segmentace obrazu, registrace obrazů

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEOI5_2018 Počítačové vidění a digitální obraz PO 1
MEOI5_2016 Počítačové vidění a digitální obraz PO 1
MEOI8_2016 Bioinformatika PO 3
MEOI8_2018 Bioinformatika PO 3


Stránka vytvořena 1.12.2021 15:51:15, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)