Popis předmětu - BD1M14DEP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD1M14DEP Digitální řízení elektrických pohonů
Role:PO, PZ Rozsah výuky:14+6l
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět se zabývá stavbou řídicího počítače elektrického pohonu, principem, funkcí jednotlivých bloků. Dále je probírána problematika diskretizace regulace pohonu a SW a HW prostředky potřebnými pro vývoj a ladění řídicího programu pro elektrický pohon.

Osnovy přednášek:

1. Elektrický regulovaný pohon, řídicí počítač elektrického pohonu - systémový pohled
2. Vzorkované systémy
3. Číslicové zpracování signálů
4. Přechod od spojitých systémů k diskrétním
5. Diskrétní funkce, diferenční rovnice
6. Z - transformace a její vztah k Laplaceově transformaci
7. Zpětná Z - transformace
8. Aliasing a jeho důsledky
9. Číslicové filtry
10. Číslicové regulátory, PSD regulátory
11. Návrh číslicového regulátoru a jeho stabilita
12. Realizace číslicového regulátoru, výpočty v pevné a plovoucí řádové čárce
13. Signálové procesory pro pohony, sw a hw podpora pro realizaci algoritmů
14. Ladění, testování, monitorování regulačních programů elektrických pohonů

Osnovy cvičení:

1. Vývojové prostředí MPLAB IDE a kompilátor ?C18?.
2. Úloha 1: Generátor proměnného kmitočtu, přerušení, timer.
3. Úloha 2: Generátor PWM signálu, compare unit, komunikace kanálem COM.
4. Řešení úlohy 2.
5. Úloha 3: Měření rychlosti otáčení, capture unit, komunikace s PC.
6. Řešení úlohy 3.
7. Úloha 4: Číslicový filtr 1. řádu, aproximace ?RC filtru?, zobrazení údajů na PC
8. Řešení úlohy 4.
9. Úloha 5: Číslicový PS regulátor pohonu se ss motorkem s permanentními magnety.
10. Řešení úlohy 5
11. Řešení úlohy 5
12. Řešení úlohy 5
13. Dodatečné odevzdávání úloh
14. Zápočet

Literatura:

Balátě, J.: Automatické řízení. Praha: BEN, 2004. ISBN 8073001489. Javůrek, J.: Regulace moderních elektrických pohonů. Praha: Grada, 2003. ISBN-8024705079 Texas Instruments: TMS20F2837x Delfino -Technical Reference Manual, spruhx5a, 2014, ti.com Texas Instruments: F28M35x-Concerto - Technical Reference Manual, spruh22f, 2013, ti.com Microchip: dsPIC33E Family Reference Manual, 2014, microchip.com Kernighan B. W., Ritchie D. M., Programovací jazyk C. Brno: Computer Press, 2006

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních, vlastní vypracování laboratorních úloh

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM1_2018 Elektrické pohony PZ 2
MKEEM2_2016 Elektrické stroje, přístroje a pohony PO 2


Stránka vytvořena 19.1.2021 17:52:41, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.