Popis předmětu - B4B39VGO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4B39VGO Vytváření grafického obsahu
Role:PZ, PO Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13139 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studentky a studenty s metodami vytváření 2D a 3D grafického obsahu a jejich použitím v praxi. Studenti a studentky se naučí navrhnout a vytvořit prostorovou scénu, vytvořit a přidat textury imitující geometrické detaily a materiály (např. povrch stěny, dřevo, oblohu) a rozmístit a nastavit osvětlení. Zároveň se naučí nezbytné pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky. Předmět BE4B39VGO (vyučovaný v angličtině) nahrazuje od zimního semestru 2019/2020 předmět B4B39VGO (vyučovaný v češtině), který již dále nebude nabízen.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studentky a studenty s metodami vytváření 2D a 3D grafického obsahu a jejich použitím v praxi.

Osnovy přednášek:

1. Polygonal representation of 2D and 3D objects.
2. Polygonal modeling of 3D objects
3. Polynomial representation and modeling of 2D objects with Beziér curves
4. Polynomial representation and modeling of 2D objects with B-spline curves
5. Polynomial representation and modeling of 3D objects
6. Subdivision surfaces and other 3D modeling techniques
7. Color perception and representation
8. Light, color, and materials in 3D modeling
9. Representing materials with textures
10. 2D raster graphics
11. Operations with raster images
12. Levels of detail
13. Procedural modeling of 2D and 3D objects
14. Reserve

Osnovy cvičení:

1. Introduction to the course, mathematics for computer graphics
2. Introduction to the 3D modeling software
3. Using primitive objects and modifiers to block 3D objet
4. Free-form modeling of 3D object
5. Free-form modeling of 3D object
6. Sculpting a 3D object
7. 1st test
8. Materials of 3D models
9. Texturing of 3D models
10. Texture painting and texture baking
11. Image composition
12. Levels of detail
13. 2nd test
14. Credits

Literatura:

[1] S. Marschner and P. Shirley, Fundamentals of Computer Graphics, 4th edition, CRC Press, 2016.
[2] Jiří Žára, Bedřich Beneš, Jiří Sochor, Petr Felkel. Moderní počítačová grafika, 2. vydání. Computer Press, 2005.
[3] I. Kerlow, Mistrovství 3D animace, Computer Press, 2011.

Požadavky:

Žádné.

Poznámka:

Předmět bude v zimním semestru 2019/2020 nahrazen variantou v angličtině BE4B39VGO.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/B4B39VGO

Klíčová slova:

Multimedia, Počítačová grafika

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI4_2016 Počítačové hry a grafika PO 5
BPOI4_2018 Počítačové hry a grafika PZ 5


Stránka vytvořena 6.7.2022 11:49:54, semestry: L/2022-3, Z/2024-5, L/2021-2, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)