Popis předmětu - B4B39VGO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4B39VGO Vytváření grafického obsahu
Role:PO, PZ Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13139 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studentky a studenty s metodami vytváření 2D a 3D grafického obsahu a jejich použitím v praxi. Studenti a studentky se naučí navrhnout a vytvořit prostorovou scénu, vytvořit a přidat textury imitující geometrické detaily a materiály (např. povrch stěny, dřevo, oblohu) a rozmístit a nastavit osvětlení. Zároveň se naučí nezbytné pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky. Předmět BE4B39VGO (vyučovaný v angličtině) nahrazuje od zimního semestru 2019/2020 předmět B4B39VGO (vyučovaný v češtině), který již dále nebude nabízen.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studentky a studenty s metodami vytváření 2D a 3D grafického obsahu a jejich použitím v praxi.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do problematiky vytváření grafického obsahu, matematika pro počítačovou grafiku
2. Taxonomie reprezentací 2D a 3D těles
3. Hraniční reprezentace 2D a 3D těles
4. Modelování 2D a 3D těles
5. Pokročilé modelování 3D těles
6. Rastrová grafika
7. Rastrová grafika ve 3D modelování
8. Světlo a barvy
9. Světlo a barvy ve 3D modelování
10. Procedurální modelování
11. Řízení úrovní detailu
12. Vizuální efekty
13. Virtuální a rozšířená realita
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Úvod do problematiky vytváření grafického obsahu, matematika pro počítačovou grafiku
2. Taxonomie reprezentací 2D a 3D těles
3. Hraniční reprezentace 2D a 3D těles
4. Modelování 2D a 3D těles
5. Pokročilé modelování 3D těles
6. Rastrová grafika
7. Rastrová grafika ve 3D modelování
8. Světlo a barvy
9. Světlo a barvy ve 3D modelování
10. Procedurální modelování
11. Řízení úrovní detailu
12. Vizuální efekty
13. Virtuální a rozšířená realita
14. Zápočty

Literatura:

[1] Jiří Žára, Bedřich Beneš, Jiří Sochor, Petr Felkel. Moderní počítačová grafika, 2. vydání. Computer Press, 2005.
[2] I. Kerlow, Mistrovství 3D animace, Computer Press, 2011.

Požadavky:

Žádné.

Poznámka:

Předmět bude v zimním semestru 2019/2020 nahrazen variantou v angličtině BE4B39VGO.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/B4B39VGO

Klíčová slova:

Multimedia, Počítačová grafika

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI4_2016 Počítačové hry a grafika PO 5
BPOI4_2018 Počítačové hry a grafika PZ 5


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.