Popis předmětu - B4B36SIN

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4B36SIN Softwarové inženýrství
Role:PO, PZ Rozsah výuky:3P+2S
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:Komárek M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Komárek M., Šebek J. Kreditů:6
Cvičící:Komárek M., Šebek J. Semestr:Z

Anotace:

Základní kurz softwarového inženýrství, který je určen pro pochopení disciplíny, získání základních dovedností v analýze a návrhu, seznámení s používanými technikami a nástroji. Probírá se základní životní cyklus programového díla, od specifikace požadavku, přes návrh řešení až po vlastní implementaci, nasazení a údržbu. V rámci cvičení se řeší menší projekty v týmech.

Osnovy přednášek:

1. Metodiky vývoje SW.
2. Textově formulované požadavky a jejich atributy.
3. Obchodní procesy a jejich vztah k požadavkům.
4. Modelování požadavků pomocí UML - diagram aktivit
5. Modelování požadavků pomocí UML - diagram tříd a stavů
6. Modelování požadavků pomocí UML - digram případů užití
7. Scénáře případů užití a testování/ověření kvality požadavků.
8. Návrh softwarových systému pomocí UML - 1.část
9. Návrh softwarových systému pomocí UML - 2.část
10. Agilní metodiky vývoje
11. Testování a zaručení kvality.
12. Jazyk OCL.
13. Nasazení a údržba SW, DevOps koncept, podpůrné nástroje vývoje SW
14. Rezerva/Souhrn

Osnovy cvičení:

Literatura:

Craig Larman.: Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development (3rd Edition). Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ, USA. 2004

Požadavky:

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B4B36SIN

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI3_2018 Software PZ 5
BPOI3_2016 Software PO 5


Stránka vytvořena 27.7.2021 13:50:42, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.