Popis předmětu - B1M16EKE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1M16EKE Ekonomika elektroenergetiky
Role:P Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět seznamuje studenty s ekonomickými aspekty fungování elektroenergetiky. Probírají se otázky hospodaření energetických firem a náklady, vznikající v procesu výroby, přenosu a distribuce elektřiny. Student je seznámen s principy tržních mechanismů, se strukturou a tvorbou regulovaných i neregulovaných cen pro zákazníky. Součástí výuky jsou ekonomické souvislosti obnovitelných zdrojů.

Osnovy přednášek:

1. Elektroenergetika ČR, subjekty, energetická legislativa a trh s elektřinou
2. Výnosy, náklady a jejich členění, zisk a jeho rozdělení, anuita
3. Výkazy firmy - výsledovka, výkaz peněžních toků, finanční ukazatelé
4. Kritéria ekonomického hodnocení energetických investic
5. Náklady výroby elektřiny, externality
6. Náklady přenosu elektřiny, podpůrné a systémové služby
7. Náklady distribuce elektřiny, ceny a tarify v elektroenergetice, porovnání ČR a EU
8. Regulace cen v energetice ČR, ceny elektřiny, tepla a plynu a další regulované položky a podpory
9. Úspory energie, decentralizace, energetické služby
10. Ekologie a energetika - politika ochrany klimatu, obnovitelné zdroje - potenciály a ekonomické parametry
11. Energetická koncepce ČR, cíle a dokumenty, legislativa EU
12. Teplárenství v ČR
13. Plynárenství
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Formy podnikání v energetice, organizační uspořádání energetiky ČR.
2. Zdroje a dopravní systémy v energetice.
3. Struktura nákladů v energetice.
4. Zadání semestrálního projektu, výběr týmů. Zisk a cash flow, formy a zdroje financování energetických podniků.
5. Výpočtové metody ekonomického hodnocení energetických investic.
6. Příklady hodnocení ekonomické efektivnosti.
7. Marginální náklady různých typů výroben elektřiny.
8. Konzultace semestrální práce.
9. Náklady na energii v domácnosti, ekonomika úspor energie. Konzultace semestrální práce.
10. Ekonomika obnovitelných zdrojů elektřiny, výpočet minimální ceny, dotace a podpory. Konzultace semestrální práce.
11. Test.
12. Odevzdání a prezentace semestrální práce
13. Klasifikovaný zápočet.
14. Rezerva

Literatura:

Tůma J. a kol: Obchod s elektřinou, CONTE, Praha, 2010, ISBN 978-80-254-6695-7 Šolc P., Němeček B., Kanta J. a kol.: Trh s elektřinou, AEM, 2011 Projected Costs of Generating Electricity, IEA, 2010, ISBN 978-92-64-08430-8, dostupné na www.iea.org/publications/freepublications Beggs, C., Energy: Management, Supply and Conservation, Taylor & Francis, 2012 Doležal J., Šťastný J., Špetlík J., Bouček S., Brettschneider Z.: Jaderné a klasické elektrárny. Praha, ČVUT, 2011, ISBN 9788001049365

Požadavky:

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM1_2016 Technologické systémy P 1
MPEEM3_2016 Elektroenergetika P 1
MPEEM2_2016 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 1


Stránka vytvořena 4.8.2021 07:50:58, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.