Popis předmětu - BDIP25

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis
Role:P Rozsah výuky:22s
Katedra:13000 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:25
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Samostatná závěrečná práce inženýrského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM1_2016 Technologické systémy P 4
MKEEM5_2016 Ekonomika a řízení elektrotechniky P 4
MKEEM4_2016 Ekonomika a řízení energetiky P 4
MKEEM3_2016 Elektroenergetika P 4
MKEEM2_2016 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 4
MPOI1_2016 Interakce člověka s počítačem P 4
MEOI9_2016 Datové vědy P 4
MEOI8_2016 Bioinformatika P 4
MEOI4_2016 Počítačové inženýrství P 4
MEOI3_2016 Počítačová grafika P 4
MEOI2_2016 Kybernetická bezpečnost P 4
MEOI1_2016 Interakce člověka s počítačem P 4
MEOI6_2016 Softwarové inženýrství P 4
MEOI5_2016 Počítačové vidění a digitální obraz P 4
MEOI7_2016 Umělá inteligence P 4
MPOI9_2016 Datové vědy P 4
MPOI8_2016 Bioinformatika P 4
MPOI7_2016 Umělá inteligence P 4
MPOI6_2016 Softwarové inženýrství P 4
MPOI5_2016 Počítačové vidění a digitální obraz P 4
MPOI4_2016 Počítačové inženýrství P 4
MPOI3_2016 Počítačová grafika P 4
MPOI2_2016 Kybernetická bezpečnost P 4
MPEEM1_2018 Elektrické pohony P 4
MPEEM4_2018 Management energetiky a elektrotechniky P 4
MPEEM3_2018 Technologické systémy P 4
MPEEM2_2018 Elektroenergetika P 4
MEEEM2_2018 Elektroenergetika P 4
MEEEM3_2018 Technologické systémy P 4
MEEEM4_2018 Management energetiky a elektrotechniky P 4
MEEEM1_2018 Elektrické pohony P 4
MPEK8_2021 Komunikace a zpracování informace P 4
MPOI1_2018 Interakce člověka s počítačem P 4
MPOI9_2018 Datové vědy P 4
MPOI8_2018 Bioinformatika P 4
MPOI7_2018 Umělá inteligence P 4
MPOI6_2018 Softwarové inženýrství P 4
MPOI5_2018 Počítačové vidění a digitální obraz P 4
MPOI4_2018 Počítačové inženýrství P 4
MPOI3_2018 Počítačová grafika P 4
MPOI2_2018 Kybernetická bezpečnost P 4
MPEK1_2016 Komunikační systémy a sítě P 4
MEEK4_2016 Audiovizuální technika a zpracování signálů P 4
MEEK3_2016 Elektronika P 4
MEEK2_2016 Rádiová a optická technika P 4
MEEK1_2016 Komunikační systémy a sítě P 4
MPEK4_2016 Audiovizuální technika a zpracování signálů P 4
MPEK3_2016 Elektronika P 4
MPEK2_2016 Rádiová a optická technika P 4
MPEK1_2018 Elektronika P 4
MPEK7_2018 Rádiové komunikace a systémy P 4
MPEK6_2018 Mobilní komunikace P 4
MPEK5_2018 Komunikační sítě a internet P 4
MPEK4_2018 Technologie internetu věcí P 4
MPEK3_2018 Fotonika P 4
MPEK2_2018 Audiovizuální technika a zpracování signálů P 4
MKEEM2_2018 Elektroenergetika P 4
MKEEM1_2018 Elektrické pohony P 4
MKEEM4_2018 Management energetiky a elektrotechniky P 4
MKEEM3_2018 Technologické systémy P 4
MEEK1_2018 Elektronika P 4
MEEK2_2018 Audiovizuální technika a zpracování signálů P 4
MEEK3_2018 Fotonika P 4
MEEK4_2018 Technologie internetu věcí P 4
MEEK5_2018 Komunikační sítě a internet P 4
MEEK6_2018 Mobilní komunikace P 4
MEEK7_2018 Rádiové systémy P 4
MPEEM1_2016 Technologické systémy P 4
MEEEM5_2016 Ekonomika a řízení elektrotechniky P 4
MEEEM4_2016 Ekonomika a řízení energetiky P 4
MEEEM3_2016 Elektroenergetika P 4
MEEEM2_2016 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 4
MEEEM1_2016 Technologické systémy P 4
CHYBNY_01 Technologické systémy P 4
MPEEM5_2016 Ekonomika a řízení elektrotechniky P 4
MPEEM4_2016 Ekonomika a řízení energetiky P 4
MPEEM3_2016 Elektroenergetika P 4
MPEEM2_2016 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 4
MEOI7_2018 Umělá inteligence P 4
MEOI9_2018 Datové vědy P 4
MEOI8_2018 Bioinformatika P 4
MEOI4_2018 Počítačové inženýrství P 4
MEOI3_2018 Počítačová grafika P 4
MEOI2_2018 Kybernetická bezpečnost P 4
MEOI1_2018 Interakce člověka s počítačem P 4
MEOI6_2018 Softwarové inženýrství P 4
MEOI5_2018 Počítačové vidění a digitální obraz P 4


Stránka vytvořena 2.8.2021 17:50:52, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.