Popis předmětu - B1M13IND

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1M13IND Projekt magisterský
Role:PO Rozsah výuky:4C
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Individuální práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat vypsaných katedrou. Projekt může být zaměřen na řešení problematiky diplomového úkolu a bude obhajován v rámci předmětu.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B13IND

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM1_2016 Technologické systémy PO 3


Stránka vytvořena 27.7.2021 19:50:39, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.