Popis předmětu - B3M33PIS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3M33PIS Průmyslové informační systémy
Role:PO, PV Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:Kadera P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Jirkovský V., Kadera P., Macaš M. Kreditů:6
Cvičící:Jirkovský V., Kadera P., Kurkin O., Macaš M. Semestr:Z

Anotace:

Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentů základní sadu dovednosti, která je nutná pro návrh a správu moderních výrobních systémů. V první části kurzu se studenti seznámí s metodami modelování a simulování diskrétních výrobních systémů. Následně studenti získají vhled do možností datové analýzy pro optimalizaci provozu výrobních prostředků a do metod dolování procesů (angl. process mining). Závěrečná část kurzu se zabývá metodami datového a znalostního modelování, které jsou nutné pro explicitní zachycení a strojové využívání informací a znalostí o výrobě.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s informačními systémy používanými v průmyslu, s principy tvorby datových modelů a s novými trendy přicházejícími do průmyslové praxe.

Osnovy přednášek:

1. Modely systémů diskrétních událostí
2. Petriho sítě
3. Analýza Petriho sítí
4. Časované Petriho sítě
5. Výkonnostní modely
6. Softwarové nástroje pro modelování diskrétní výroby
7. Datová analýza výrobních systémů
8. Dolování procesů (Process mining)
9. Úvod do sémantiky
10. Ontologie
11. Jazyky OWL a SPARQL
12. Sémantické vyvozování
13. Deskripční logika
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Simulace výrobního procesu
2. Úloha #1
3. Sémantické webové technologie
4. Úloha #2 - semestrální projekt SWT
5. Systémy pro ontologickou shodu
6. Domácí úloha #1
7. Závěrečný test

Literatura:

Cassandras, C.,G.; Lafortune, S. (2008): Introduction to Discrete Event Systems
F. Baader, The description logic handbook: theory, implementation, and applications, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007
R. Brachman and H. J. Levesque, Knowledge Representation and Reasoning, Morgan Kaufmann, 2004

Požadavky:

Základní znalosti relačních DBMS, základní znalosti počítačových sítí

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3M33PIS

Klíčová slova:

Podniková informatika, druhy informace, procesy, systémy řízení kvality, ERP, plánování zdrojů, metodologie SSADM, IDEF0, CRM, ECM, business intelligence, data mining, řízení rizika, predikční sytémy, SCADA, ISO 9126, nefunkcionální požadavky na systémy, kapacitní plánování systému, stabilita, ISMS.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR3_2016 Systémy a řízení PV 3
MPKYR1_2016 Robotika PO 1
MPKYR4_2016 Letecké a kosmické systémy PV 3
MPKYR2_2016 Senzory a přístrojová technika PV 3
MPKYR5_2016 Kybernetika a robotika PV 1


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.