Popis předmětu - BEAM33ZMO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BEAM33ZMO Medical Image Processing
Role:PV Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13133 Jazyk výuky:EN
Garanti:Kybic J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Kybic J. Kreditů:6
Cvičící:Kybic J. Semestr:Z

Anotace:

Předmět popisuje algoritmy digitálního zpracování 2D a 3D obrazů, s důrazem na biomedicínské aplikace. Důkladněji proto budou probrány zejména nejpoužívanější techniky při zpracování medicínských obrazů: segmentace, registrace, a klasifikace. Metody budou ilustrovány řadou příkladů na lékařských datech. Studenti si vyzkouší implementaci některých algoritmů v rámci cvičení. Vzhledem k velmi značnému překryvu předmětů A6M33ZMO a A4M33DZO budou tyto předměty v letošním roce vyučovány společně. Prosím sledujte www stránku předmětu. http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a6m33zmo/start

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A6M33ZMO

Cíle studia:

Naučit se principům a použití základních algoritmů pro zpracování lékařských a biologických obrazů, zejména registrace, segmentace a klasifikace. Jednodušší algoritmy budou studenti sami implementovat.

Osnovy přednášek:

Vzhledem k velmi značnému překryvu předmětů A6M33ZMO a A4M33DZO budou tyto předměty v letošním roce vyučovány společně. Prosím sledujte www stránku předmětu. http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a6m33zmo/start
1. Úvod, digitalizace a kvantizace, jasové transformace, histogram.
2. Interpolace, geometrické transformace, 2D /3D lineární a nelineární filtrace.
3. Potlačení šumu, Wienerova filtrace, waveletové filtrování a odstranění šumu.
4. Matematické morfologie. Textura a její popis.
5. Segmentace, metody nízké úrovně (prahování, narůstání oblastí).
6. Grafové segmentační metody.
7. Segmentace metodou aktivních kontur. Analýza hlavních komponent. Statistické modely.
8. Levelsety (křivky úrovně), použití pro segmentaci.
9. Registrace založená na klíčových bodech, elastická a rigidní, robustní metody.
10. Podobnostní kritéria a optimalizační metody pro elastickou registraci.
11. Diskrétní registrační metody. Diffeomorfické registrační metody. Optický tok.
12. Problém rekonstrukce, aplikace na CT, regularizace, nelineární metody.
13. Problém detekce a klasifikace, aplikace v mamografii, CT, MRI a ultrazvuku.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

Individuální práce budou spočívat v samostatné praktické práci, spočívající ve využití probraných algoritmů pro analýzu konkrétních lékařských dat.

Literatura:

[1] Sonka M., Fitzpatrick J. M.: Handbook of Medical Imaging, vol.2. SPIE Press, 2000.
[2] Bankman, I.: Handbook of Medical Imaging, Processing and Analysis, vol.1. Academic Press, 2000.
[3] Hlaváč, V., Sedláček, M.: Zpracování signálů a obrazů, Skripta ČVUT Praha, Praha, 2001.

Požadavky:

Základní znalost zpracování signálů včetně Fourierovy transformace, základní znalost principů lékařských zobrazovacích metod.

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/BEAM33ZMO

Klíčová slova:

zpracovani obrazů, lékařské zobrazovací metody, registrace, segmentace, klasifikace, interpolace, detekce, rekonstrukce, potlačení šumu, aktivní kontury.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEBIO2_2018 Medical Instrumentation PV 3
MEBIO4_2018 Signal Processing PV 3
MEBIO3_2018 Image Processing PV 3
MEBIO_2018 Před zařazením do oboru PV 3
MEBIO1_2018 Bioinformatics PV 3


Stránka vytvořena 16.1.2022 17:50:39, semestry: L/2022-3, Z/2021-2, L/2020-1, Z/2022-3, L/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)