Popis předmětu - B2M32MKSA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2M32MKSA Mobilní komunikační sítě
Role:PV, P Rozsah výuky:2P + 2L
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Bečvář Z. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bečvář Z., Bešťák R., Mach P. Kreditů:6
Cvičící:Bečvář Z., Bešťák R., Mach P., Plachý J. Semestr:Z

Anotace:

Předmět seznamuje s principy a funkcemi mobilních buňkových sítí zejména s ohledem na aktuálně nasazované a budoucí technologie pro mobilní komunikace. Student pochopí architekturu a principy fungování jednotlivých generací mobilních sítí od GSM, přes UMTS a LTE až k LTE-A. Předmět studenty seznámí i s vybranými technikami a způsoby komunikace pro buňkové mobilní sítě příští generace (5G). Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v problematice buňkových mobilních sítí a budou schopni řešit problémy spojené s provozem a plánováním těchto sítí. Předmět je vyučován v anglickém jazyce s možností konzultací v českém jazyce.

Cíle studia:

Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v problematice buňkových mobilních sítí a budou schopni řešit problémy spojené s provozem a plánováním těchto sítí.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, vývoj mobilních sítí, standardizace
2. GSM - architektura, přenos dat v GSM (HSCSD, GPRS, EDGE)
3. UMTS - architektura, rádiové rozhraní, řízení a signalizace, přenos dat
4. LTE-(A) - architektura, rozhraní, služby, aplikace
5. Rádiové rozhraní - pásma, přístupové metody, rámec, signalizace
6. Řízení rádiového spoje, oprava chyb, náhodný přístup k rádiovému kanálu
7. Přidělování a správa rádiových prostředků
8. Řízení mobility, handover
9. Heterogenní sítě - koexistence buněk, řešení problémů spojených s vysokou hustotou buněk 10. Vývoj mobilních sítí směrem k 5G
11. Samo-organizující se sítě - optimalizace pokrytí, řízení mobility, sdílení spektra, kognitivní rádio
12. Big data v mobilních sítích
13. Pokročilé techniky pro budoucí mobilní sítě
14. Vývoj mobilních sítí směrem za 5G

Osnovy cvičení:

1. Úvod, plán cvičení, požadavky
2. Úvod do MATLABu
3. Modelování pohybu uživatelů
4. Šíření signálu, interference
5. Správa mobility, handover
6. Modelování chybovosti kanálu, přenos dat
7. Fyzická vrstva - modulace a kódování, struktura rámce
8. LAB 1 - datové přenosy v mobilních sítích
9. LAB 1 - datové přenosy v mobilních sítích
10. LAB 2 - spotřeba energie v mobilních sítích
11. LAB 2 - spotřeba energie v mobilních sítích
12. LAB 3 - přidělování prostředků v mobilních sítích
13. LAB 3 - přidělování prostředků v mobilních sítích
14. Obhajoba semestrální práce, zápočet

Literatura:

[1] M. Sauter, "From GSM to LTE-Advanced: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband," Revised Second Edition. Wiley. 2014.
[2] G. de la Roche, "A. A. Glazunov, B. Allen, "LTE-Advanced and Next Generation Wireless Networks," Wiley, 2013.
[3] J. Rodriquez, "Fundamentals of 5G Mobile Networks," Wiley, 2015."

Požadavky:

Studenti musí mít základní znalosti modulací, kódování a vícenásobných přístupových metod pro bezdrátové sítě. Musí také znát bezdrátový komunikační řetězec a jeho prvky. Dále jsou požadovány znalosti šíření signálu a charakteristiky radiového kanálu (útlum, zisk, interference, šum), charakteristiky spektra a charakteristiky signálů (střední hodnota, energie, výkon, korelace signálů, apod.). Studenti musí mít přehled o vrstvách modelu RM-OSI.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2M32MKSA

Klíčová slova:

Mobilní sítě, přenos dat, správa a řízení rádiových prostředků, rádiové rozhraní, architektua

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK4_2018 Technologie internetu věcí P 1
MPEK8_2021 Komunikace a zpracování informace PV 1
MPEK5_2018 Komunikační sítě a internet PV 3
MPEK6_2018 Mobilní komunikace P 1
MPEK7_2018 Rádiové komunikace a systémy PV 3


Stránka vytvořena 15.1.2021 17:50:22, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.