Popis předmětu - BE2M32MKSA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE2M32MKSA Mobile Networks
Role:PV, P Rozsah výuky:2P + 2L
Katedra:13132 Jazyk výuky:EN
Garanti:Bečvář Z. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bečvář Z., Mach P. Kreditů:6
Cvičící:Mach P., Plachý J. Semestr:Z

Anotace:

Předmět seznamuje s principy a funkcemi mobilních buňkových sítí zejména s ohledem na aktuálně nasazované a budoucí technologie pro mobilní komunikace. Student pochopí architekturu a principy fungování jednotlivých generací mobilních sítí od GSM, přes UMTS a LTE až k LTE-A. Předmět studenty seznámí i s vybranými technikami a způsoby komunikace pro buňkové mobilní sítě příští generace (5G). Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v problematice buňkových mobilních sítí a budou schopni řešit problémy spojené s provozem a plánováním těchto sítí.

Cíle studia:

Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v problematice buňkových mobilních sítí a budou schopni řešit problémy spojené s provozem a plánováním těchto sítí.

Osnovy přednášek:

1. Organization of the course, fundamentals, evolution of mobile networks, standardization
2. GSM - architecture, data transmission in GSM – HSCSD, GPRS, EDGE
3. UMTS - architecture, , radio interfaces, control and signaling, data transmission
4. LTE(-A) - architecture, interfaces, services, applications
5. Radio interface – frequency bands, medium access, frame
6. Radio link control, error correction, random access
7. Scheduling, radio resource control, power saving
8. Mobility management, handover
9. Heterogeneous networks – multi-tier & ultra-dense networks – problems and solutions
10. Evolution of mobile networks towards 5G
11. Self-organizing networks, coverage optimization, spectrum sharing, cognitive radio
12. Big data in mobile networks
13. Advanced techniques for future mobile networks
14. Challenges and techniques for beyond 5G

Osnovy cvičení:

1. Introduction, schedule, requirements
2. Introduction to MATLAB, implementation of scenario
3. Users' mobility modelling
4. Signal propagation, interference
5. Mobility management, handover decision
6. Channel error modelling, data transmission
7. Physical layer - modulation and coding, frame structure
8. LAB 1 - Data transmission in mobile network
9. LAB 1 - Data transmission in mobile network
10. LAB 2 - Energy consumption in mobile network
11. LAB 2 - Energy consumption in mobile network
12. LAB 3 - Scheduling in mobile network
13. LAB 3 - Scheduling in mobile network
14. Defense of the semestral project, Credits

Literatura:

[1] M. Sauter, "From GSM to LTE-Advanced: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband," Revised Second Edition. Wiley. 2014.
[2] G. de la Roche, "A. A. Glazunov, B. Allen, "LTE-Advanced and Next Generation Wireless Networks," Wiley, 2013.
[3] J. Rodriquez, "Fundamentals of 5G Mobile Networks," Wiley, 2015.

Požadavky:

Studenti musí mít základní znalosti modulací, kódování a vícenásobných přístupových metod pro bezdrátové sítě. Musí také znát bezdrátový komunikační řetězec a jeho prvky. Dále jsou požadovány znalosti šíření signálu a charakteristiky radiového kanálu (útlum, zisk, interference, šum), charakteristiky spektra a charakteristiky signálů (střední hodnota, energie, výkon, korelace signálů, apod.). Studenti musí mít přehled o vrstvách modelu RM-OSI.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE2M32MKSA

Klíčová slova:

Mobile networks, data transmission, radio resource management, mobility, radio interface, architectures.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEK6_2018 Mobilní komunikace P 1
MEEK5_2018 Komunikační sítě a internet P 3
MEEK7_2018 Rádiové systémy PV 3
MEEK4_2018 Technologie internetu věcí P 1


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.