Předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | D | E | F | J | K | L | M | N | O | P | S | T | V | Z
Popis stránky:
Zde jsou shrnuty všechny vyučované předměty příslušné katedry/fakulty. Jsou řazeny abecedně.

Předměty


13101 FEL - katedra matematiky
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
A8M01ADP Algoritmy pro distribuované a paralelní systémy 3P+1S CS Z,ZK Z 5 Macejko P.  
A0B01BAP Bakalářská práce 0+5   Z Z,L 20    
A8B01BAP Bakalářská práce 0P+7S   Z Z,L 9    
AE5B01MA1 Calculus 1 4+2 EN Z,ZK Z 7    
BE5B01MA1 Calculus 1 4P+2S EN Z,ZK Z 7 Vivi P.  
BE5B01MA2 Calculus 2 4P+2S EN Z,ZK L 7 Habala P.  
A8B01DEN Diferenciální rovnice & numerické metody 4P+2C CS Z,ZK L 7 Habala P.  
BD5B01DRN Diferenciální rovnice a numerika 14KP+6KC CS Z,ZK L 6 Habala P.  
B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika 2P+2C CS Z,ZK L 4 Habala P.  
BE5B01DEN Differential Equations&Numerical Methods 4P+2C EN Z,ZK L 7 Habala P.  
A0M01DIP Diplomová práce 0+36   Z   25    
AE0B01DMG Discrete Mathematics and Graphs 3+1 EN Z,ZK   5    
BE5B01DMG Discrete Mathematics and Graphs 3P+1S EN Z,ZK Z 5 Demlová M.  
AE4B01DMA Discrete mathematics 2P+2S EN Z,ZK Z 7 Demlová M.  
A8B01DMG Diskrétní matematika a grafy 3P+1S CS Z,ZK Z 5 Demlová M.  
AD4B01DMA Diskrétní matematika 14+6 CS Z,ZK Z 7    
B4B01DMA Diskrétní matematika 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Habala P.  
XP01EKM Ekonomická matematika 2P+1S   ZK L 4 Helisová K.  
PO1FKP Funkce komplexní proměnné 2+0s   ZK Z 2    
B4B01JAG Jazyky, automaty a gramatiky 2P+2S CS Z,ZK Z 6 Demlová M.  
B3B01KAT Komplexní analýza a transformace 4P+2S CS Z,ZK Z 7 Hamhalter J.  
B0B01KANA Komplexní analýza 2P+2S CS Z,ZK Z 4 Hamhalter J.  
B0B01KAN Komplexní analýza 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Hamhalter J.  
AE0B01LAL Linear Algebra 4+2 EN Z,ZK Z 8    
AE3B01LAG Linear Algebra 4+2 EN Z,ZK Z 8    
BE5B01LAL Linear Algebra 4P+2S EN Z,ZK Z 8 Vivi P.  
AD3B01LAG Lineární algebra 28+6 CS Z,ZK Z 8    
A8B01LAG Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK Z 7 Velebil J.  
BD5B01LAG Lineární algebra 28KP+6KC CS Z,ZK Z 8    
BD6B01LAG Lineární algebra 28KP+6KC   Z,ZK L 7 Velebil J.  
B0B01LAGA Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK Z 7 Velebil J.  
B0B01LAG Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK Z 8 Velebil J.  
B6B01LAG Lineární algebra 4P+2C+2D   Z,ZK L 7 Velebil J.  
AE0B01LGR Logic and Graph Theory 3+2 EN Z,ZK L 6    
AE3B01LGR Logic and Graphs 3+2 EN Z,ZK Z 6    
AD3B01LGR Logika a grafy 21+6 CS Z,ZK Z 7    
B0B01LGR Logika a grafy 3P+2S CS Z,ZK Z,L 5 Demlová M.  
AD7B01LOG Logika 14+3 CS Z,ZK L 4    
BD5B01MA1 Matematická analýza 1 28KP+6KC CS Z,ZK Z 8 Tkadlec J.  
B0B01MA1A Matematická analýza 1 4P+2S CS Z,ZK Z 6 Sobotíková V.  
B0B01MA1 Matematická analýza 1 4P+2S CS Z,ZK Z,L 7 Tkadlec J.  
BD5B01MA2 Matematická analýza 2 28KP+6KC CS Z,ZK L 8 Hájek P.  
B0B01MA2A Matematická analýza 2 4P+2S CS Z,ZK L 6 Hájek P., Tišer J.  
B0B01MA2 Matematická analýza 2 4P+2S CS Z,ZK L,Z 7 Hájek P., Tišer J.  
AD4B01MA2 Matematická analýza 28+6 CS Z,ZK L 8    
BD6B01MAA Matematická analýza 14KP+6KC   Z,ZK Z 5 Habala P.  
B6B01MAA Matematická analýza 2P+2S+2D   Z,ZK Z 5 Žukovec N.  
B4M01MKR Matematická kryptografie 4P+2S CS Z,ZK L 6    
B1B01MEK Matematika pro ekonomii 3P+2S CS Z,ZK L 5 Helisová K.  
AD1M01MPE Matematika pro ekonomiku 28+6 CS Z,ZK Z 6    
A1M01MPE Matematika pro ekonomiku 4+2 CS Z,ZK Z 6    
BD1M01MEK Matematika pro ekonomiku 28KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
B1M01MEK Matematika pro ekonomiku 4P+2S CS Z,ZK Z 6    
AD7B01MCS Matematika pro informatiku 14+6 CS Z,ZK Z 6    
AD3M01MKI Matematika pro kybernetiku 28KP+6KC CS Z,ZK Z 8    
A3M01MKI Matematika pro kybernetiku 4P+2S CS Z,ZK Z 8    
B0B01MVM Matematika v Maple 1P+1C+1D CS Z Z,L 2 Němeček A.  
AD3B01MA2 Matematika 2 28+6 CS Z,ZK L 7    
A8B01MC1 Matematika-kalkulus1 4P+2S CS Z,ZK Z 7 Tkadlec J.  
A8B01MCT Matematika-komplexní proměnná a integrální transformace 4P+2S CS Z,ZK Z 7 Hamhalter J.  
A8B01MCM Matematika-vícedimenzionální kalkulus 4P+2S CS Z,ZK L 7 Tišer J.  
BE4M01MKR Mathematical Cryptography 4P+2S EN Z,ZK L 6    
AE3M01MKI Mathematics for Cybernetics 4P+2S EN Z,ZK Z 8    
AE1M01MPE Mathematics for Economy 4+2 EN Z,ZK Z 6    
BE1M01MEK Mathematics for Economy 4P+2S EN Z,ZK Z 6 Helisová K.  
AE3B01MA1 Mathematics 1 4+2 EN Z,ZK Z 8    
A8B01AMA Maticový počet 3P+1S CS Z,ZK L 4 Velebil J.  
XP01MTP Maticový počet 2P+1S CS ZK L 4 Pták P.  
AE4B01NUM Numerical Analysis 2+2c EN Z,ZK Z 6    
B4B01NUM Numerické metody 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Navara M.  
XP01OPA Operátorové algebry 2P+2S   ZK Z,L 4 Hamhalter J.  
A8B01OGT Optimalizace a teorie her 3P+1S CS Z,ZK L 4 Bohata M.  
AE8B01OGT Optimalization and Game Theory 3+1s EN Z,ZK L 4    
A8B01CAS Počítačové algebraické systémy 1P+1C CS Z Z 2 Němeček A.  
A0B01PAN Pokročilá analýza 2P+2S CS Z,ZK L 6 Hamhalter J.  
B0B01PAN Pokročilá analýza 2P+2S CS Z,ZK L 6 Hamhalter J.  
AD3B01PST Pravděpobnost a statistika 21+6 CS Z,ZK Z 7    
M01PMS Pravděpodobnost a matematická statistika 4+2 CS Z,ZK Z 8    
AD2M01PMS Pravděpodobnost a statistika 28+6 CS Z,ZK Z 8    
AD7B01PST Pravděpodobnost a statistika 14+3 CS Z,ZK L 4    
A2M01PMS Pravděpodobnost a statistika 4+2 CS Z,ZK Z 8    
BD6B01PST Pravděpodobnost a statistika 14KP+6KC   Z,ZK L 4 Helisová K.  
B0B01PST Pravděpodobnost a statistika 4P+2S   Z,ZK Z,L 7 Hájek P., Navara M.  
B6B01PST Pravděpodobnost a statistika 2P+2S+1D   Z,ZK L 4 Helisová K.  
A0B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace 4+2 CS Z,ZK Z 6    
A8B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace 4P+2S CS Z,ZK Z 6 Navara M.  
AE0B01PRS Probability And Statistics 4+2 EN Z,ZK Z 7    
AE1M01MPS Probability and Statistics 4+2 EN Z,ZK Z 8    
AE2M01PMS Probability and Statistics 4+2 EN Z,ZK Z 8    
AE3B01PST Probability and Statistics 3+2 EN Z,ZK Z 7    
BE5B01PRS Probability and Statistics 4P+2S EN Z,ZK Z 7 Helisová K.  
AE0B01PST Probability, Statistics and Information Theory 4+2 EN Z,ZK Z 6    
AE0B01PSI Probability, Statistics, and Theory of Information 4+2 EN Z,ZK Z 6    
A0B01SPR Semestrální projekt 0+2 CS Z Z,L 6    
A4B01SVP Softwarový nebo výzkumný projekt     KZ Z,L 6    
BD5B01STP Statistika a pravděpodobnost 14KP+6KC   Z,ZK L 6 Helisová K.  
B0B01STP Statistika a pravděpodobnost 2P+2S   Z,ZK L 5 Helisová K., Tišer J.  
B6B01PRA Statistika a pravděpodobnost 2P+2S+1D   Z,ZK L 5 Helisová K.  
AD4M01TAL Teorie algoritmů 21+3 CS Z,ZK L 6    
A4M01TAL Teorie algoritmů 3P+1S CS Z,ZK L 6 Demlová M.  
B4M01TAL Teorie algoritmů 3P+2S CS Z,ZK L 6 Demlová M.  
XP01TGR Teorie grafů 2P+1S CS ZK Z 4 Demlová M.  
A0B01TIK Teorie informace a kódování 4P+2S CS Z,ZK L 8    
B0B01TIK Teorie informace a kódování 4P+2S CS Z,ZK L 8    
B2M01TIK Teorie informace a kódování 3P+1C CS Z,ZK L 6 Hamhalter J.  
AE4M01TAL Theory of Algorithms 3P+1S EN Z,ZK L 6    
BE4M01TAL Theory of Algorithms 3P+2S EN Z,ZK L 6 Demlová M.  
AD1B01MA2 Vícedimenzionální analýza 14+6 CS Z,ZK L 6    
A2M01VKM Vybrané kapitoly z matematiky 4+2   Z,ZK Z 8    
XP01SFA Vybrané partie funkcionální analýzy 2P+2S   ZK Z,L 4 Hájek P.  
BD6B01ZDM Základy diskrétní matematiky 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 Tišer J.  
B6B01ZDM Základy diskrétní matematiky 2P+2S+2D CS Z,ZK Z 5 Tišer J.  
XP01ZWT Základy waveletové transformace. 2+1 CS ZK L 4 Hamhalter J.  


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.