Předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | D | E | F | I | K | L | M | N | O | P | S | T | V | Z
Popis stránky:
Zde jsou shrnuty všechny vyučované předměty příslušné katedry/fakulty. Jsou řazeny abecedně.

Předměty


13134 FEL - katedra mikroelektroniky
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
XP34AT Aplikace nástrojů TCAD 2P+2C CS ZK L 4 Voves J.  
AE0B34BAP Bachelor Project 28C   Z L 20    
AE8B34BAP Bachelor Project 7C   Z L 9    
AD0B34BAP Bakalářská práce 28KC   Z L 20    
A0B34BAP Bakalářská práce 28L   Z L 20    
A8B34BAP Bakalářská práce 7C   Z L 9    
B2B34BAP Bakalářský projekt 4L CS KZ L 4    
BAB34BSP Biomedicínské sensory prakticky 2P+2L CS KZ Z 4 Bouřa A.  
A6M34BMS Biomedicínské senzory 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Husák M.  
BAB34BMS Biomedicínské senzory 2P+2L CS Z,ZK L 4 Husák M.  
BE2M34ZETA Custom Electronics Design 2P+2L EN KZ Z 6 Janíček V.  
BE2M34ZET Custom Electronics Design 2P+2L EN KZ Z 5 Janíček V.  
BE2M34NIS Design of Integrated Circuits 2P+2C EN Z,ZK L 6 Jakovenko J.  
AE0M34NFO Design of Photonic Circuits 2P+2L CS Z,ZK L 4    
AE0M34NNZ Design of Power Supplies for Electronics 2P+2L CS Z,ZK L 5    
XP34ORD Detektory a detekce optického záření 2P+2C CS ZK L 4 Jeřábek V.  
AE0M34DIP Diploma Thesis 36C   Z L 25    
AD0M34DIP Diplomová práce 36KC   Z L 25    
A0M34DIP Diplomová práce 36C   Z L 25    
B2M34DIP Diplomový projekt 6L CS KZ Z 6 Husák M.  
AE2B34ELP Electron Devices 2P+2L CS Z,ZK L 5    
BE5B34ELP Electron Devices 2P+2L EN Z,ZK L 5 Hazdra P.  
AE8B34EOD Electronic and Optoelectronic Devices 3P+2L EN Z,ZK Z 6    
AE0M34EZS Electronic Security Systems 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Husák M.  
BE2M34EZSA Electronic Security Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Husák M.  
BE2M34EZS Electronic Security Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 5 Husák M.  
XP34ETS Elektrický transport v polovodičích 2P+2C CS ZK Z 4 Voves J.  
A8B34EOD Elektronické a optoelektonické součástky 3P+2L CS Z,ZK Z 6 Hazdra P.  
AD2B34ELP Elektronické prvky 14KP+6KL CS Z,ZK L 5    
B2B34ELPA Elektronické prvky 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Hazdra P.  
B2B34ELP Elektronické prvky 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Hazdra P.  
QB-ELP Elektronické prvky 2P+2L   Z,ZK L 5    
AD0M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5    
A0M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Husák M.  
A5M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy 3P+1L CS KZ Z 4 Husák M., Novák J.  
B2M34EZSA Elektronické zabezpečovací systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Husák M.  
B2M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Husák M.  
AD4B34EM Elektronika a mikroelektronika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 6    
A4B34EM Elektronika a mikroelektronika 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Jakovenko J.  
QB-EPV Elektronika polovodičů 2P+2C CS Z,ZK L 4    
B1B34EPS Elektronika pro silnoproud 2P+2L CS KZ Z 4 Janíček V.  
A5M34ELE Elektronika 3P+1L CS KZ L 4 Bouřa A.  
BD5B34EPS Elektronika 14KP+6KL CS KZ L 4 Jirásek L.  
A8B34SST Fyzika pevných látek 3P+1C CS Z,ZK L 4 Voves J.  
B2M34SST Fyzika pevných látek 3P+1L CS Z,ZK Z 6 Voves J.  
XP34ASD Fyzika pokročilých polovododičových součástek a materiálů 1P+3C+3D CS ZK Z,L 4 Voves J.  
AE8M34ICD IC Design 2P+2C EN Z,ZK L 5    
AE8M34ICS IC Structures 2P+2C EN Z,ZK Z 5    
AE2B34IN1 Individual project 4C   KZ Z 3    
AE2B34IN2 Individual project 4C   KZ Z 3    
AE2M34IND Individual Project 4C CS KZ Z 6    
AE2M34SIS Integrated System Structures 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Jakovenko J.  
BE2M34SIS Integrated System Structures 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Jakovenko J.  
AE2M34NIS Integrated Systems Design 2P+2C CS Z,ZK L 5    
XP34IO Integrovaná optika 2P+2C CS ZK Z 4 Jeřábek V.  
AD4M34ISC Integrované systémy na čipu 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A4M34ISC Integrované systémy na čipu 2P+2C CS Z,ZK L 6    
B4M34ISC Integrované systémy na čipu 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Jakovenko J.  
AD2B34IAE Inteligentní aplikovaná elektronika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 6    
A2B34IAE Inteligentní aplikovaná elektronika 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
XP34CNO Krystaloptika a nelineární optika 2P+2C CS ZK Z,L 4 Čtyroký J., Jeřábek V.  
AE2M34LPD Low Power Design and Test of Circuits and Systems 3P+2C EN Z,ZK L 5    
XP34MTP Materiály a technologie pro fotonické součástky a struktury 2P CS ZK Z 3 Prajzler V.  
BE5B34MIK Microcontrollers 2P+2L EN Z,ZK L 6 Janíček V.  
AE2M34MIM Microsystems in Multimedia 2P+2C CS Z,ZK L 5    
AE2M34MST Microsystems 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
AE8M34MST Microsystems 2P+2L EN Z,ZK L 5    
BE2M34MST Microsystems 2P+2L EN Z,ZK L 6 Husák M.  
BAB34MNS Mikro a nanosystémy pro biomedicínu 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Husák M.  
BD5B34MIT Mikroelektronika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 4 Jakovenko J.  
B2B34MIT Mikroelektronika 2P+2L CS KZ Z 4 Jakovenko J.  
AD2B34MIK Mikrokontroléry 14KP+6KL CS Z,ZK Z 6    
BD5B34MIK Mikrokontroléry 14KP+6KL CS Z,ZK L 4 Teplý T.  
B2B34MIK Mikrokontroléry 2P+2C CS Z,ZK Z 4 Janíček V.  
B6B34MK2 Mikrokontroléry 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Janíček V.  
XP34MSA Mikrosystémy a mikroaktuátory 2P CS ZK   3 Husák M.  
AD2M34MIM Mikrosystémy v multimediální technice 14KP+6KL CS Z,ZK L 5    
A2M34MIM Mikrosystémy v multimediální technice 2P+2C CS Z,ZK L 5    
AD2M34MST Mikrosystémy 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5    
A2M34MST Mikrosystémy 2P+2L CS Z,ZK L 5    
A8M34MST Mikrosystémy 2P+2L CS Z,ZK L 5 Husák M.  
B2M34MST Mikrosystémy 2P+2L CS Z,ZK L 6 Husák M.  
XP34MSY Mikrosystémy 2P+2C CS ZK Z,L 4 Husák M.  
XP34APD Moderní výkonové polovodičové součástky A INTEGROVANÉ OBVODY 2P+2C CS ZK Z,L 4 Vobecký J.  
AE2M34NAN Nanoelectronics and Nanotechnology 2P+2C CS Z,ZK L 5    
AE8M34NAN Nanoelectronics and Nanotechnology 2P+2C EN Z,ZK L 5    
BE2M34NANA Nanoelectronics and Nanotechnology 2P+2C EN Z,ZK L 6 Voves J.  
BE2M34NAN Nanoelectronics and Nanotechnology 2P+2C EN Z,ZK L 5 Voves J.  
AD2M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie 14KP+6KC CS Z,ZK L 5    
A2M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie 2P+2C CS Z,ZK L 5    
A8M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie 2P+2C CS Z,ZK L 5 Voves J.  
B2M34NANA Nanoelektronika a nanotechnologie 2P+2C CS Z,ZK L 6 Voves J.  
B2M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie 2P+2C CS Z,ZK L 5 Voves J.  
A0M34NFO Návrh fotonických obvodů 2P+2L CS Z,ZK L 4 Jeřábek V.  
AD2M34NIS Návrh integrovaných systémů 14KP+6KC CS Z,ZK L 5    
A2M34NIS Návrh integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK L 5    
A8M34ICD Návrh integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK L 5 Jakovenko J.  
B2M34NIS Návrh integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK L 6 Jakovenko J., Janíček V.  
AD0M34NNZ Návrh napájecích zdrojů pro elektroniku 14KP+6KL CS Z,ZK L 5    
A0M34NNZ Návrh napájecích zdrojů pro elektroniku 2P+2L CS Z,ZK L 5 Jirásek L., Novák J.  
XP34PIC Návrh programovatelných integrovaných obvodů 2P+2C CS ZK Z 4 Hazdra P.  
AD0M34NSV Návrh systémů VLSI 14KP+6KL CS Z,ZK Z 4    
A0M34NSV Návrh systémů VLSI 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Hazdra P.  
B2M34NSV Návrh systémů VLSI 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Hazdra P.  
B2M34ZETA Návrh zakázkové elektroniky 2P+2L CS KZ Z 6 Záhlava V.  
B2M34ZET Návrh zakázkové elektroniky 2P+2L CS KZ Z 5 Záhlava V.  
XP34EHA Obnovitelné mikrozdroje energie pro elektroniku – energy harvesting 2P CS ZK   4 Husák M.  
B2B34OZD Optické zdroje a detektory záření 2P+2L CS Z,ZK L 4 Jeřábek V., Prajzler V.  
AE8M34OEP Optoel.and Photonics 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
AD2B34OFT Optoelektronika a fotonika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 6    
A8M34OEP Optoelektronika a fotonika 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Jeřábek V.  
XP34PED Perspektivní elektronické součástky 2P+2C CS ZK Z 4 Jirásek L.  
BE2M34PIOA Planar Integrated Optics 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Jeřábek V., Prajzler V.  
BE2M34PIO Planar integrated optics 2P+2C EN Z,ZK Z 5 Jeřábek V., Prajzler V.  
B2M34PIOA Planární integrovaná optika 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Jeřábek V., Prajzler V.  
B2M34PIO Planární integrovaná optika 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Jeřábek V., Prajzler V.  
XP34SDS Polovodičové struktury 2P CS ZK L 3 Hazdra P.  
XP34SRS Polovodičové zdroje záření 2P+2C CS ZK L,Z 4 Jeřábek V.  
BE2M34VKEA Power Electronics 2P+2L EN Z,ZK L 6    
BE2M34VKE Power Electronics 2P+2L EN Z,ZK L 5    
XP34ADM Principy a aplikace součástkových modelů 1P+3C+3D CS ZK Z,L 4 Voves J.  
AD0B34PPN Principy a pravidla elektronického návrhu 14KP+6KC CS Z,ZK L 4    
A0B34PPN Principy a pravidla elektronického návrhu 2P+2C CS Z,ZK L 4 Záhlava V.  
AD2M34PMI Projekt idividální 4KC CS KZ Z 6    
AD2B34IN1 Projekt individuální 4KC   KZ Z 3    
AD2B34IN2 Projekt individuální 4KC   KZ Z 3    
A2B34IN1 Projekt individuální 4L   KZ Z 3 Husák M.  
A2B34IN2 Projekt individuální 4L   KZ Z 3 Husák M.  
A2M34IND Projekt individuální 4C CS KZ Z 6 Husák M.  
AE2B34SEI Sensors in Electronics and Informatics 2P+2L CS Z,ZK L 6    
BD5B34SEE Senzory v elektronice a elektrotechnice 14KP+6KL   Z,ZK Z 4 Husák M.  
AD2B34SEI Senzory v elektronice a informatice 14KP+6KL CS Z,ZK L 6    
A2B34SEI Senzory v elektronice a informatice 2P+2L CS Z,ZK L 6    
B2B34SEE Senzory v elektronice 2P+2L CS Z,ZK L 4 Husák M.  
AE8B34SST Solid State Physics 3P+1L EN Z,ZK L 4    
BE2M34SST Solid State Physics 3P+1L EN Z,ZK Z 6 Voves J.  
XP34STV Struktury a technologie VLSI 2P+2C CS ZK Z 4 Jakovenko J.  
A8M34ICS Struktury integrovaných obvodů 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Jakovenko J.  
AD2M34SIS Struktury integrovaných systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5    
A2M34SIS Struktury integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Jakovenko J.  
B2M34SIS Struktury integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Jakovenko J.  
AE4M34ISC Systems on Chip 2P+2C CS Z,ZK L 6    
BE4M34ISC Systems on Chip 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Jakovenko J.  
XP34TOS Technologie optoelektronických součástek 2P+2C CS ZK Z,L 4 Jeřábek V., Prajzler V.  
AE0M34NSV VLSI System Design 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Hazdra P.  
BE2M34NSV VLSI System Design 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Hazdra P.  
B2M34VKEA Výkonová elektronika 2P+2L CS Z,ZK L 6 Hazdra P.  
B2M34VKE Výkonová elektronika 2P+2L CS Z,ZK L 5 Hazdra P.  
XP34RSD Zdroje záření a fotodetektory pro integraci 2P CS ZK L 4 Jeřábek V., Prajzler V.  


Stránka vytvořena 18.1.2021 17:50:22, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.