Studijní programy a předměty, které se na fakultě vyučují

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod

Jste na úvodní stránce studijních plánů fakulty. Je zde zobrazen seznam studijních programů, pro něž je fakulta akreditovaná. Postupně se můžete "proklikat" k popisu jednotlivých forem studia, oborů, studijních plánů, doporučených časových průchodů těmito plány a k popisům vyučovaných předmětů.

Bakalářské programy

Magisterské programy

Doktorské programy

  • Akustika
  • Aplikovaná fyzika
  • Bioinženýrství
  • Ekonomika energetiky a elektrotechniky
  • Elektrotechnika a komunikace
  • Informatika
  • Kybernetika a robotika
  • Letecká a kosmická technika
  • Elektrotechnika a informatika dobíhající

Seznam předmětů