kombinovaná forma studia - magisterský navazující na bakalářský program

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika a informatika, strukturovaný - 10225904

Popis stránky:
Každé studium je rozděleno do několika etap (bloků). Některé obory jsou vyučovány jen v některých blocích, protože se obvykle jedná o specializace předchozích.

Studijní program: Elektrotechnika a informatika, strukturovaný - 10225904

kombinovaná forma studia - magisterský navazující na bakalářský program


magisterský navazující program

Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky - 2608T001     (Popis oboru)
Výpočetní technika - 2612T051     (Popis oboru)
Elektronika - 2612T015     (Popis oboru)
Telekomunikace a radiotechnika - 2601T014     (Popis oboru)
Kybernetika a měření - 2612T029     (Popis oboru)
Silnoproudá elektrotechnika - 2642T005     (Popis oboru)


Stránka vytvořena 30.7.2021 19:50:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.