kombinovaná forma studia - bakalářský program

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Softwarové technologie a management - 10241104

Popis stránky:
Každé studium je rozděleno do několika etap (bloků). Některé obory jsou vyučovány jen v některých blocích, protože se obvykle jedná o specializace předchozích.

Studijní program: Softwarové technologie a management - 10241104

kombinovaná forma studia - bakalářský program


bakalářský program

Před zařazením do oboru - ---     (Popis oboru)
Softwarové inženýrství - 3902R031     (Popis oboru)
Web a multimedia - 2612R062     (Popis oboru)
Manažerská informatika - 6209R021     (Popis oboru)
Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) - 2612R027     (Popis oboru)


Stránka vytvořena 4.8.2021 07:50:58, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.