prezenční forma studia - bakalářský program

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Komunikace, multimédia a elektronika - 10302004

Popis stránky:
Každé studium je rozděleno do několika etap (bloků). Některé obory jsou vyučovány jen v některých blocích, protože se obvykle jedná o specializace předchozích.

Studijní program: Komunikace, multimédia a elektronika - 10302004

prezenční forma studia - bakalářský program


bakalářský program

Před zařazením do oboru - ---     (Popis oboru)
Komunikační technika - 2601R015     (Popis oboru)
Multimediální technika - 2602R015     (Popis oboru)
Aplikovaná elektronika - 2612R003     (Popis oboru)
Síťové a informační technologie - 2612R067     (Popis oboru)
Komunikace a elektronika - 2612R073     (Popis oboru)


Stránka vytvořena 15.10.2021 19:50:49, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)