prezenční forma studia - bakalářský program

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Kybernetika a robotika - 10302104

Popis stránky:
Každé studium je rozděleno do několika etap (bloků). Některé obory jsou vyučovány jen v některých blocích, protože se obvykle jedná o specializace předchozích.

Studijní program: Kybernetika a robotika - 10302104

prezenční forma studia - bakalářský program


bakalářský program

Před zařazením do oboru - ---     (Popis oboru)
Robotika - 2301R013     (Popis oboru)
Senzory a přístrojová technika - 2601R016     (Popis oboru)
Systémy a řízení - 2612R068     (Popis oboru)


Stránka vytvořena 2.8.2021 15:50:57, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.