prezenční forma studia - magisterský navazující na bakalářský program

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Komunikace, multimédia a elektronika - 10302404

Popis stránky:
Každé studium je rozděleno do několika etap (bloků). Některé obory jsou vyučovány jen v některých blocích, protože se obvykle jedná o specializace předchozích.

Studijní program: Komunikace, multimédia a elektronika - 10302404

prezenční forma studia - magisterský navazující na bakalářský program


magisterský navazující program

Elektronika - 2612T015     (Popis oboru)
Bezdrátové komunikace - 2601T017     (Popis oboru)
Multimediální technika - 2602T015     (Popis oboru)
Sítě elektronických komunikací - 2612T069     (Popis oboru)
Komunikační systémy - 2612T074     (Popis oboru)


Stránka vytvořena 2.8.2021 15:50:57, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.