kombinovaná forma studia - magisterský navazující na bakalářský program

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřená informatika - 10302604

Popis stránky:
Každé studium je rozděleno do několika etap (bloků). Některé obory jsou vyučovány jen v některých blocích, protože se obvykle jedná o specializace předchozích.

Studijní program: Otevřená informatika - 10302604

kombinovaná forma studia - magisterský navazující na bakalářský program


magisterský navazující program

Umělá inteligence - 1801T036     (Popis oboru)
Počítačové inženýrství - 1801T037     (Popis oboru)
Počítačové vidění a digitální obraz - 1801T038     (Popis oboru)
Počítačová grafika a interakce - 1801T039     (Popis oboru)
Softwarové inženýrství - 1801T040     (Popis oboru)


Stránka vytvořena 27.7.2021 19:50:39, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.