prezenční forma studia - magisterský navazující na bakalářský program

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřené elektronické systémy - 448791126805

Popis stránky:
Každé studium je rozděleno do několika etap (bloků). Některé obory jsou vyučovány jen v některých blocích, protože se obvykle jedná o specializace předchozích.

Studijní program: Otevřené elektronické systémy - 448791126805

prezenční forma studia - magisterský navazující na bakalářský program


magisterský navazující program

Integrované elektronické systémy - 2612T075     (Popis oboru)
Komunikace a zpracování signálu - 2612T076     (Popis oboru)
Vysokofrekvenční a digitální technika - 2612T077     (Popis oboru)


Stránka vytvořena 14.6.2021 19:51:00, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.