prezenční forma studia - magisterský navazující na bakalářský program

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Biomedicínské inženýrství a informatika - 5033

Popis stránky:
Každé studium je rozděleno do několika etap (bloků). Některé obory jsou vyučovány jen v některých blocích, protože se obvykle jedná o specializace předchozích.

Studijní program: Biomedicínské inženýrství a informatika - 5033

prezenční forma studia - magisterský navazující na bakalářský program


magisterský navazující program

Biomedicínské inženýrství - 3901T009     (Popis oboru)
Biomedicínská informatika - 1802T002     (Popis oboru)


Stránka vytvořena 27.7.2021 17:50:33, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.