prezenční forma studia - magisterský navazující na bakalářský program

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Electronics and Communications - 994166252905

Popis stránky:
Každé studium je rozděleno do několika etap (bloků). Některé obory jsou vyučovány jen v některých blocích, protože se obvykle jedná o specializace předchozích.

Studijní program: Electronics and Communications - 994166252905

prezenční forma studia - magisterský navazující na bakalářský program


magisterský navazující program

Elektronika - MEEK118     (Popis oboru)
Audiovizuální technika a zpracování signálů - MEEK218     (Popis oboru)
Fotonika - MEEK318     (Popis oboru)
Technologie internetu věcí - MEEK418     (Popis oboru)
Komunikační sítě a internet - MEEK518     (Popis oboru)
Mobilní komunikace - MEEK618     (Popis oboru)
Rádiové systémy - MEEK718     (Popis oboru)


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.