Průchod: Obor Elektrotechnika a management - průchod studiem, Plán: Elektrotechnika, energetika a management - Elektrotechnika a management_163134

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, energetika a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Elektrotechnika a management

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Elektrotechnika a management_163134
Doporučený průchod: Obor Elektrotechnika a management - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD1B14SEM Elektrotechnický seminář 0+14 CS Z Z 2     13114
P AD0B36PRI Programování 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5     13136

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD1B01MA2 Vícedimenzionální analýza 14+6 CS Z,ZK L 6     13101
P AD1B13PPS Průmyslové počítačové systémy 14KP+6KL CS Z,ZK L 5     13113
P AD1B15MAA Matematické aplikace 21+6c CS Z,ZK L 6     13115
P AD1B31EOS Elektrické obvody 21KP+6KS CS Z,ZK L 6     13131
P AD1B38EMA Elektrická měření 14P+6L CS KZ L 5     13138

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD1B14SP1 Elektrické stroje a přístroje 1 21+6L CS Z,ZK Z 6     13114
P AD1B15EN1 Elektroenergetika 1 14+6L CS Z,ZK Z 5     13115
P AD1B17EMP Elektromagnetické pole 14+6c CS Z,ZK Z 5     13117

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD1B14VE1 Výkonová elektronika 1 14+6L CS Z,ZK L 5     13114
P AD1B15EN2 Elektroenergetika 2 14+6s CS Z,ZK L 6     13115
PV   Humanitní předměty         4      

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD1B14PO1 Elektrické pohony a trakce 1 14+6L CS Z,ZK Z 6     13114
P AD1B16IND Individuální projekt 14+6s CS Z Z 5     13116
V   Volitelné předměty         8      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 28s CS Z L,Z 20     13000
V   Volitelné předměty         5      


Stránka vytvořena 28.7.2021 09:51:54, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.