Průchod: Obor Počítačové systémy - průchod studiem, Plán: Otevřená informatika - Počítačové systémy

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřená informatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Počítačové systémy

Studijní plán: Otevřená informatika - Počítačové systémy
Doporučený průchod: Obor Počítačové systémy - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD4B01DMA Diskrétní matematika 14+6 CS Z,ZK Z 7     13101
V   Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty         4      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD4B01MA2 Matematická analýza 28+6 CS Z,ZK L 8     13101
V   Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty         4      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD0B35SPS Struktury počítačových systémů 21KP+6KC CS Z,ZK Z 6     13135
PO AD4B17EAM Elektřina a magnetismus 14+6c CS Z,ZK Z 6     13117
PO AD4B34EM Elektronika a mikroelektronika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 6     13134

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD0B36APO Architektura počítačů 14KP+6KC CS Z,ZK L 6     13135
PO AD3B33OSD Operační systémy a databáze 21KP+6KC CS Z,ZK L 6     13133
PO AD4B38DSP Distribuované systémy a počítačové sítě 14P+6L CS Z,ZK L 6     13138
V   Volitelné odborné předměty         6      

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? AD4B38NVS Návrh vestavěných systémů 14P+6L CS Z,ZK L 6     13138
P AD4B33OPT Optimalizace 28KP+6KC CS Z,ZK Z 7     13133
PO AD4B32PKS Počítačové a komunikační sítě 14P + 6C CS Z,ZK Z 6     13132
PO AD4B35PSR Programování systémů reálného času 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6     13135
V   Volitelné odborné předměty         6      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 28s CS Z L,Z 20     13000
V   Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty         4      
V   Volitelné odborné předměty         6      


Stránka vytvořena 27.7.2021 19:50:39, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.