Průchod: Obor Systémy a řízení - průchod studiem, Plán: Kybernetika a robotika - Systémy a řízení_145356

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Kybernetika a robotika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Systémy a řízení

Studijní plán: Kybernetika a robotika - Systémy a řízení_145356
Doporučený průchod: Obor Systémy a řízení - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD3M01MKI Matematika pro kybernetiku 28KP+6KC CS Z,ZK Z 8     13101
P AD3M35TDS Teorie dynamických systémů 28KP+6KC CS Z,ZK Z 8     13135
PO AD3M35RIS Řídicí systémy 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6     13135
V   Volitelné předměty         8      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD3M33IRO Inteligentní robotika 3KP+2KC CS Z,ZK L 7     13133
P AD3M99PTO Práce v týmu a její organizace 7KP+9KC   KZ L 6     13133
P AD3M38DIT Diagnostika a testování 21P+6L CS Z,ZK L 7     13138
PO AD3M35ORR Optimální a robustní řízení 21KP+3KC CS Z,ZK L 6     13135
V   Volitelné předměty         4      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO AD0M35PII Průmyslová informatika a internet 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6     13135
P   Projekt         10      
V   Humanitní předměty         4      
V   Volitelné předměty         4      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 25     13000
PO AD3M35NES Nelineární systémy a chaos 21KP+3KC CS Z,ZK Z 6     13135


Stránka vytvořena 30.7.2021 19:50:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.