Průchod: Obor Robotika - průchod studiem, Plán: Kybernetika a robotika - Robotika

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Kybernetika a robotika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Robotika

Studijní plán: Kybernetika a robotika - Robotika
Doporučený průchod: Obor Robotika - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A0B36PR1 Programování 1 2P+2C CS Z,ZK Z 6     13136
V   Humanitní předměty         4      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A0B36PR2 Programování 2 2P+2C CS Z,ZK L 6     13136

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? A0B04B2Z Anglický jazyk B2-zkouška 0C   Z,ZK Z,L 0     13104
P A0B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace 4+2 CS Z,ZK Z 6     13101
P A0B16EPD Ekonomika podnikání 2+2s CS KZ Z,L 4     13116
P A0B35SPS Struktury počítačových systémů 3P+2L CS Z,ZK Z 6     13135

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence 2P+2C CS Z,ZK L 5     13133
P A3B33OSD Operační systémy a databáze 3P+2C CS Z,ZK L 6     13133
P A3B35ARI Automatické řízení 4P+2L CS Z,ZK L 7     13135
PO A3B33ROB Robotika 2P+2L CS Z,ZK L 6     13133

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A3B38DSY Distribuované systémy a počítačové sítě 4P+2L CS Z,ZK Z 7     13138
PO A3B33DRR Dynamika a řízení robotů 2P+2L CS Z,ZK Z 6     13133
P   Komunikační a presentační dovednosti         2      
P   Projekt         7      
V   Volitelné odborné předměty         8      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 28s CS Z L,Z 20     13000
PO A3B35APE Aplikovaná elektronika 2P+2L CS Z,ZK L 6     13135
V   Volitelné odborné předměty         4      


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.