Průchod: Obor Aplikovaná elektrotechnika - průchod studiem, Plán: Elektrotechnika, energetika a management - Aplikovaná elektrotechnika

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, energetika a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Aplikovaná elektrotechnika

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Aplikovaná elektrotechnika
Doporučený průchod: Obor Aplikovaná elektrotechnika - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A1B14SEM Elektrotechnický seminář 2s CS Z Z 2     13114
P A1B16MME Makro a mikroekonomika 2+2s CS Z,ZK Z 5     13116
P A0B36PRI Programování 2P+2C CS Z,ZK Z,L 5     13136
P   Komunikační a presentační dovednosti         2      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A1B15MAA Matematické aplikace 3+2c CS Z,ZK L 6     13115
P A1B31EOS Elektrické obvody 3P+2S CS Z,ZK L 6     13131

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? A0B04B2Z Anglický jazyk B2-zkouška 0C   Z,ZK Z,L 0     13104
P A1B14SP1 Elektrické stroje a přístroje 1 3+2L CS Z,ZK Z 6     13114
P A1B15EN1 Elektroenergetika 1 2+2L CS Z,ZK Z 5     13115
P A1B37KEL Komunikace a elektronika 2P+2L CS KZ Z 4 Dobeš J.   13137

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A1B14VE1 Výkonová elektronika 1 2+2L CS Z,ZK L 5     13114
P A1B15EN2 Elektroenergetika 2 2+2s CS Z,ZK L 6     13115
PO A1B15EN3 Elektroenergetika 3 2+2s CS Z,ZK L 5     13115
P   Projekt v týmu         4      
V   Humanitní předměty         4      

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A1B13VVZ Výroba výkonových zařízení 2P+2L CS Z,ZK Z 6     13113
P A1B14PO1 Elektrické pohony a trakce 1 2P+2L CS Z,ZK Z 6     13114
PO A1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy 2+2L CS Z,ZK Z 5     13114
P   Projekt         5      
V   Volitelné předměty         8      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 28s CS Z L,Z 20     13000
PO A1B13SVS Systémy pro využití sluneční energie 2P+2L CS Z,ZK L 5     13113
V   Volitelné předměty         5      


Stránka vytvořena 1.12.2021 15:51:15, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)