Průchod: Obor Ekonomika a řízení elektrotechniky - průchod studiem, Plán: Elektrotechnika, energetika a management - Ekonomika a řízení elektrotechniky

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, energetika a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Ekonomika a řízení elektrotechniky

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Ekonomika a řízení elektrotechniky
Doporučený průchod: Obor Ekonomika a řízení elektrotechniky - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A1M13VES Výroba elektrotechnických součástek 2P+2L CS KZ Z 4     13113
P A1M16FIU Finanční účetnictví 2+2s CS Z,ZK Z 5     13116
P A1M16MAR Marketing 2+2s CS Z,ZK Z 5     13116
PO A1M16LOG Podniková logistika 2+2s CS Z,ZK Z 5     13116
PO A1M16JAK Řízení jakosti 2+2s CS Z,ZK Z 5     13116

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A1M16FIM Finanční management 2+2c CS Z,ZK L 6     13116
P A1M16OVY Operační výzkum 2+2c CS Z,ZK L 5     13116
P A1M16STA Statistické metody v ekonomii 2+2c CS Z,ZK L 5     13116
PO A1M16MAV Management výroby 2+2s CS Z,ZK L 5     13116
PO A1M16PMG Projektový management 2+2s CS KZ L 5     13116
V   Volitelné předměty         4      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A1M16EKL Ekologie a ekonomika 3+1s CS Z,ZK Z 5     13116
P A1M16IND Individuální projekt 4s CS Z Z 5     13116
P A1M16SIR Systémové inženýrství 2+2c CS Z,ZK Z 5     13116
PO A1M16CTR Controlling 2+2s CS Z,ZK Z 6     13116
V   Volitelné předměty         4      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 25     13000
V   Volitelné předměty         5      


Stránka vytvořena 6.7.2022 12:50:19, semestry: Z,L/2022-3, Z/2024-5, L/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)