Průchod: Obor Siťové a informační technologie - průchod studiem, Plán: Komunikace, multimédia a elektronika - Síťové a informační technologie

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Komunikace, multimédia a elektronika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Síťové a informační technologie

Studijní plán: Komunikace, multimédia a elektronika - Síťové a informační technologie
Doporučený průchod: Obor Siťové a informační technologie - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A0B36PRI Programování 2P+2C CS Z,ZK Z,L 5     13136

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A2B31ZEO Základy elektrických obvodů 2P+2S CS Z,ZK L 5     13131
P A2B99SAS Signály a soustavy 2+2c CS Z,ZK L 5     13137

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? A0B04B2Z Anglický jazyk B2-zkouška 0C   Z,ZK Z,L 0     13104
P A0B16EPD Ekonomika podnikání 2+2s CS KZ Z,L 4     13116
P A2B31ANO Analogové obvody 2P+2C CS Z,ZK Z 5     13131
P A2B38EMB Elektrická měření 2P+2L CS Z,ZK Z 5     13138
P   Projekt I         3      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A2B34SEI Senzory v elektronice a informatice 2P+2L CS Z,ZK L 6     13134
P A2B37MMT Multimediální technika 2+2L CS Z,ZK L 6     13137
P   Komunikační a presentační dovednosti         2      
V   Humanitní předměty         4      

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A2B13PEL Průmyslová elektrotechnika 2P+2L CS Z,ZK Z 5     13113
PO A2B32SOS Síťové operační systémy 2P + 2C CS Z,ZK Z 6     13132
PO A2B32TSI Telekomunikační sítě 2P + 2L CS Z,ZK Z 6     13132
P   Projekt II         3      
V   Humanitní předměty         4      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 28s CS Z L,Z 20     13000
V   Volitelné předměty         4      


Stránka vytvořena 5.8.2021 17:50:52, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.