Průchod: Obor Softwarové systémy - průchod studiem, Plán: Otevřená informatika - Softwarové systémy

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřená informatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Softwarové systémy

Studijní plán: Otevřená informatika - Softwarové systémy
Doporučený průchod: Obor Softwarové systémy - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A0B36PR1 Programování 1 2P+2C CS Z,ZK Z 6     13136
V   Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty         4      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A4B33ALG Algoritmizace 2P+2C CS Z,ZK L 6     13133
P A0B36PR2 Programování 2 2P+2C CS Z,ZK L 6     13136
V   Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty         4      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A0B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace 4+2 CS Z,ZK Z 6     13101
P A0B35SPS Struktury počítačových systémů 3P+2L CS Z,ZK Z 6     13135
PO A4B33OSS Operační systémy a sítě 2P+2C CS Z,ZK Z 6     13133
PO A4B33SI Softwarové inženýrství 2P+2C CS Z,ZK Z 6     13136

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A0B36APO Architektura počítačů 2P+2L CS Z,ZK L 6     13135
PO A4B77ASS Architektury softwarových systémů 2P+2C CS Z,ZK L 6     13136
PO A4B33DS Databázové systémy 2P+2C CS Z,ZK L 6     13136

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A4B33OPT Optimalizace 4P+2C CS Z,ZK Z 7     13133
PO A7B39WA1 Vývoj webových aplikací 2P+2C CS Z,ZK Z 6     13139
PO   Softwarový nebo výzkumný projekt         6      
V   Volitelné odborné předměty         12      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 28s CS Z L,Z 20     13000
V   Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty         4      
V   Volitelné odborné předměty         6      


Stránka vytvořena 14.6.2021 19:51:00, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.