Průchod: Branch Applied Electrical Engineering - Passage through study, Plán: Electrical Engineering, Power Engineering and Management - Applied Electrical Engineering

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, energetika a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Aplikovaná elektrotechnika

Studijní plán: Electrical Engineering, Power Engineering and Management - Applied Electrical Engineering
Doporučený průchod: Branch Applied Electrical Engineering - Passage through study

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AE1B14SEM Seminar on Electrical Engineering 2s CS Z Z 2     13114
P AE1B16MME Macro and Microeconomics 2+2s EN Z,ZK Z 5     13116
P AE0B16PRS Presentation skills 2s EN Z Z,L 2     13116
P AE0B36PRI Programming 2P+2C EN Z,ZK Z 5 Mannová B.   13136

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AE1B13PPS Industrial computer systems 2P+2L EN Z,ZK L 5     13113
P AE1B15MAA Mathematic Applications 3+2c CS Z,ZK L 6     13115
P AE1B31EOS Electrical circuits 3P+2S EN Z,ZK L 6     13131
P AE1B38EMA Electrical Measurements and Instrumentation 2P+2L EN KZ L 5     13138

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AE1B14SP1 Electric Machinery and Apparatus 1 3+2L CS Z,ZK Z 5     13114
P AE1B15EN1 Power Engineering 1 2+2L CS Z,ZK Z 5     13115
P AE1B17EMP Electromagnetic Field 2p+2c EN Z,ZK Z 5     13117
P AE1B37KEL Communication and Electronics 2P+2L EN KZ Z 4 Dobeš J.   13137

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AE1B14VE1 Power Electronics 1 2+2L CS Z,ZK L 5     13114
P AE1B15EN2 Power Engineering 2 2+2s CS Z,ZK L 6     13115
PO AE1B15EN3 Power Engineering 3 2+2s CS Z,ZK L 5     13115
P   Team project         0      
V   Humanities subjects         4      

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AE1B14PO1 Electric Drives and Traction 1 2+2L CS Z,ZK Z 6     13114
PO AE1B14MIS Microprocessors for Power Systems 2+2L CS Z,ZK Z 5     13114
P   Project         5      
V   Elective subjects         8      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 28s CS Z L,Z 20     13000
PO AE1B13SVS Solar Energy Application Systems 2P+2L EN Z,ZK L 5     13113
V   Elective subjects         5      


Stránka vytvořena 30.7.2021 19:50:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.