Průchod: Branch Software Systems - Passage through study, Plán: Open Informatics - Software Systems

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřená informatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Softwarové systémy

Studijní plán: Open Informatics - Software Systems
Doporučený průchod: Branch Software Systems - Passage through study

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AE4B01DMA Discrete mathematics 2P+2S EN Z,ZK Z 7 Demlová M.   13101
P AE4B99RPH Solving problems and other games 1P+3C EN KZ Z 6     13133
P AE0B36PR1 Programming 1 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Mannová B.   13136
V   Humanities, economically-management subjects         4      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AE0B01LGR Logic and Graph Theory 3+2 EN Z,ZK L 6     13101
P AE4B33ALG Algorithms 2P+2C EN Z,ZK L 6     13133
P AE0B36PR2 Programming 2 2P+2C EN Z,ZK L 6 Jelínek I.   13136
V   Humanities, economically-management subjects         4      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? AE4B33OSS Operating Systems and Networks 2P+2C EN Z,ZK Z 6     13133
P AE0B01PSI Probability, Statistics, and Theory of Information 4+2 EN Z,ZK Z 6     13101
P AE0B35SPS Computer Systems Structures 3P+2L EN Z,ZK Z 6     13135
PO AE4B33SI Software Engineering 2P+2C EN Z,ZK Z 6     13136

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AE0B36APO Computer Architectures 2P+2L EN Z,ZK L 6     13135
PO AE4B77ASS Architectures of Software Systems 2P+2C EN Z,ZK L 6     13136
PO AE4B33DS Database Systems 2P+2C EN Z,ZK L 6     13136

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AE4B33OPT Optimization 4P+2C EN Z,ZK Z 7     13133
PO AE4B39WA1 Web applications development 2P+2C CS Z,ZK L 6     13139
PO   Software or Research Project         6      
V   Elective special subjects         12      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 28s CS Z L,Z 20     13000
V   Elective special subjects         6      
V   Humanities, economically-management subjects         4      


Stránka vytvořena 30.7.2021 19:50:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.