Průchod: Branch Artificial Intelligence - Passage through study, Plán: Open Informatics - Artificial Intelligence

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřená informatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Umělá inteligence

Studijní plán: Open Informatics - Artificial Intelligence
Doporučený průchod: Branch Artificial Intelligence - Passage through study

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AE4M33PAL Advanced algorithms 2P+2C EN Z,ZK Z 6     13133
PO AE4M33RZN Advanced Methods for Knowledge Representation 2P+2C EN Z,ZK Z 6     13136
V   Elective subjects         12      
V   Humanities, economically-managment subjects         6      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AE4M01TAL Theory of Algorithms 3P+1S EN Z,ZK L 6     13101
P AE4M35KO Combinatorial Optimization 3P+2C EN Z,ZK L 6     13135
PO AE4M33BIA Bio Inspired Algorithms 2P+2C EN Z,ZK L 6     13133
PO AE4M36PAH Planning and game playing 2P+2C EN Z,ZK L 6     13136
V   Elective subjects         6      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AE4M33SVP Software or Research Project     KZ Z,L 6     13133
PO AE4M33SAD Machine Learning and Data Analysis 2P+2C EN Z,ZK Z 6     13136
PO AE4M36MAS Multiagent Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 6     13136
V   Elective subjects         12      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 25     13000
PO AE4M33AU Automatic Reasoning 2P+2C EN Z,ZK L 6     13136


Stránka vytvořena 30.7.2021 19:50:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.