Průchod: Branch Computer Engineering - Passage through study, Plán: Open Informatics - Computer Engineering

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřená informatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Počítačové inženýrství

Studijní plán: Open Informatics - Computer Engineering
Doporučený průchod: Branch Computer Engineering - Passage through study

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AE4M33PAL Advanced algorithms 2P+2C EN Z,ZK Z 6     13133
PO AE0M35PII Industrial Informatics and Internet 2P+2C EN Z,ZK Z 6     13135
V   Elective subjects         12      
V   Humanities, economically-managment subjects         6      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AE4M01TAL Theory of Algorithms 3P+1S EN Z,ZK L 6     13101
P AE4M35KO Combinatorial Optimization 3P+2C EN Z,ZK L 6     13135
PO AE4M34ISC Systems on Chip 2P+2C CS Z,ZK L 6     13134
PO AE4M35OSP Open-source programming 2P+2C EN Z,ZK L 6     13135
V   Elective subjects         6      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AE4M33SVP Software or Research Project     KZ Z,L 6     13133
PO AE4M36PAP Advanced Computer Architectures 2P+2C EN Z,ZK Z 6     13136
PO AE4M38KRP Computer Interfaces 2P+2C EN Z,ZK Z 6     13138
V   Elective subjects         12      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 25     13000
PO AE4M38AVS Embedded Systems Application 2P+2L EN Z,ZK L 6     13138


Stránka vytvořena 22.1.2021 09:50:25, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.